รับสมัคร: อาสาทาสีอาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

เครือข่ายพุทธิกา 7 ตุลาคม 2019

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดรับสมัคร “อาสาทาสีอาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา”


• ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ แล้วนำงบประมาณส่วนนี้ไปดูแลรักษาผู้ป่วยที่เดินทางมาปีละกว่า 1 แสนคน

• ทำงานวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น.

• รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ตุลาคม 2562

• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครกิจกรรมได้ที่ https://www.jitarsabank.com/job/detail/5974

#ฉลาดทำบุญ #พุทธิกา #ธรรมะเปลี่ยนชีวิต #ชีวิตเปลี่ยนสังคม