วิ่งไปกับตูน บอดี้สแลม

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 26 พฤศจิกายน 2017

โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” คือ โครงการวิ่งจาก อ.เบตง จ.ยะลา ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย  เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ร่วม ๗๐๐ ล้านบาท  โดยการริเริ่มนำโดย ตูน บอดี้สแลม ซึ่งได้เคยผ่านประสบการณ์การวิ่งระดุมทุน ๔๐๐ กิโลเมตร  “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” เขาเป็นนักร้อง นักดนตรีที่ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือสังคมของเขาในคราวนี้ได้ปลุกพลังบางอย่างขึ้นในสังคมไทย

สิ่งที่ตูนทำคือ การใช้โอกาส และสถานภาพความเป็นนักร้อง นักดนตรีที่ประสบความสำเร็จ สร้างความสนใจ การมีส่วนร่วมและการเชิญชวนให้ผู้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วย เหลือโรงพยาบาล ผ่านกิจกรรมการวิ่งในฐานะกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ  จากประวัติชีวิตของตูนที่เติบโตมาจากครอบครัวชนชั้นกลางในต่างจังหวัด ตูนผ่านการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านงานอาชีพด้านสจ๊วตที่ทำให้ตูนได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ พร้อมกับความสนใจในเรื่องกีฬาและดนตรี  สิ่งที่เป็นความพิเศษในตูนคือ การอุทิศตัวทั้งกายและจิตใจให้กับการทำงานในสิ่งที่ตนรัก  ชื่อวงดนตรี บอดี้สแลม มีที่มาของวงการนักมวยปล้ำ สื่อความหมายของการทุ่มทั้งร่างกายไปทั้วตัวเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้

และการอุทิศตัวก็หมายถึงการเลือกทำสิ่งที่รัก สิ่งที่ใฝ่ฝันให้สำเร็จลุล่วงโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากหรืออุปสรรคที่มาขวางกั้น  พร้อมกับท่าทีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติกับผู้อื่น ตูนจึงเป็นที่รักของบรรดาผู้ที่ได้เกี่ยวข้อง รวมถึงแฟนคลับ  คำพูดให้สัมภาษณ์ของตูนที่สะท้อนการเรียนรู้ เข้าใจและยอมรับตนเองในความเป็นตนเอง คือ “คนที่เขาไม่ชอบ เขาก็ไม่ชอบเราอยู่อยู่ดี พยายามเท่าไรให้เขามาชอบก็ไม่มีประโยชน์”  “ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารัก และรักเราดีกว่า”  “ดูแลกันและกันให้ดีที่สุด ชีวิตนี้อีกไม่นานก็ต้องตายจากกันแล้ว  คิดดีทำดีให้กันเข้าไว้สนุกจะตายครับ”

การอุทิศตัวทั้งกายและใจให้กับงานที่ตนรัก พร้อมกับท่าทีสุภาพอ่อนน้อม และการให้เกียรติผู้อื่น เขาจึงเป็นที่รักของบรรดาผู้ที่ได้เกี่ยวข้อง

นอกจากคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิการศึกษา อุปนิสัยใจคอ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ตูนสร้างปรากฏการณ์สำคัญคราวนี้ได้ คือ การมีผลงานความสำเร็จในฐานะนักร้อง นักดนตรี  เขาและเพื่อนได้สร้างวงดนตรีที่มีผลงานเพลงเป็นที่ชื่นชม บทเพลงที่สร้างความหวัง แรงบันดาลใจ บอกเล่าชีวิตและเส้นทางการเรียนรู้ การมีผลงานที่สร้างการยอมรับเป็นฐานสำคัญในการสร้างกลุ่มผู้ชื่นชอบ ติดตามผลงานในฐานะนักร้องในดวงใจ  พร้อมกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่สร้างความสนใจและพร้อมสนับสนุน  ดังนั้นโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาล จึงเป็นผลรวมขององค์ประกอบสนับสนุนมากมาย

เราทุกคนต่างต้องการความสุข  ร่างกายต้องการอาหาร  จิตใจก็ต้องการความสุขในฐานะอาหารใจที่มาเติมเต็มความสุขภายในใจ  โชคร้ายที่คนส่วนใหญ่มักมองเห็นแต่ความสุขภายนอก คือ การได้บริโภคครอบครองสิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบ  เช่น ข้าวของเงินทอง ลาภยศสรรเสริญ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความสุขภายนอกเช่นนี้ให้ความสุขเพียงชั่วคราว และเพื่อให้ความสุขนี้ยังเข้มข้น  เราก็ต้องเสพ ต้องบริโภคให้มากขึ้น รุนแรงขึ้น ความสุขเช่นนี้เร่งเร้าให้เราต้องพึ่งพิงวัตถุภายนอก และมุ่งเน้นความเห็นแก่ตัวให้พอกพูนมากขึ้น

ความสุขใดที่เป็นความสุขแท้จริง  มุมมอง “สุขแท้ด้วยปัญญา” ซึ่งพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้ให้แนวทางการดำเนินชีวิตหรือการทำโครงการเพื่อสังคมใดๆ ก็ตาม  ความสุขที่แท้ต้องมีองค์ประกอบ ๔ ส่วนที่สำคัญคือ ๑) คิดถึงผู้อื่น  ๒) คิดอย่างมีเหตุผล เน้นประโยชน์เกื้อกูล  ๓) ไม่พึ่งพิงวัตถุ  และ ๔) เชื่อมั่นในความเพียร ไม่หวังคอยโชค   ตูนผ่านประสบการณ์การบวชในช่วงเวลาสั้นๆ ผู้เขียนเชื่อว่า ประสบการณ์การบวชได้สร้างการเรียนรู้เชิงประจักษ์แก่ตูนในเรื่องการสัมผัสประสบการณ์ความสุข สงบเย็นในจิตใจ  วิถีชีวิตของพระสงฆ์ที่เน้นความสันโดษ ความพอเพียงช่วยให้เข้าถึงและสัมผัสการเรียนรู้จิตใจ การเรียนรู้อีกด้านของชีวิตที่สังคมบริโภคนิยมไม่อาจให้ได้

ความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การบริโภค ไม่ได้อยู่ที่โชคลาภ ไม่ได้อยู่ที่การคิดสะสมพอกพูนความเห็นแก่ตัว  โครงการวิ่งของตูนได้สร้างตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจให้แก่สังคม  หลายคนสนใจและเอาจริงกับเรื่องการออกกำลังกาย การมีแบบอย่างบุคคลในดวงใจที่สนใจเรื่องการช่วยเหลือสังคม การใช้เวลาเพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านดนตรีและกีฬา  รวมถึงการสร้างกระแสพูดคุยถกเถียงทั้งเชิงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับโครงการของตูน  ปัญหาระบบสาธารณสุข บทบาทภาครัฐที่เป็นอยู่และควรเป็น  แม้การถกเถียงบางอย่างจะมีทั้งในเชิงสร้างสรรค์และบั่นทอนกำลังใจ  แต่การเปิดกว้างก็คือ ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

การวิ่งไปกับตูน จึงไม่ได้หมายถึงการวิ่งไปกับการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม แต่คือ การวิ่งเพื่อเรียนรู้แบบอย่างที่ดี วิ่งเพื่อเรียนรู้พลังของสังคมมากมายที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของสังคม

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ

ผู้เขียน: ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ

นอกเหนือจากบทบาทนักเขียนประจำคอลัมน์ งานสำคัญ คือ กระบวนกร นักจิตปรึกษา, enneagram coach สนใจและรักที่จะทำงานด้านการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับโลกภายในผ่านทักษะ ประสบการณ์เรียนรู้ทั้งงานอบรม การทำจิตปรึกษา และงานเขียน