เชิญร่วมบริจาคสมทบพิมพ์หนังสือ “เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข”

เครือข่ายพุทธิกา 16 กันยายน 2019

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบพิมพ์หนังสือ “เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข” เพียงสมทบต้นทุนการผลิต เล่มละ 15 บาท หรือบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธาค่ะ เพื่อส่งต่อเป็นธรรมทานยังสถานที่ต่างๆ จักได้เป็นประโยชน์ต่อไป

สนใจติดต่อได้ที่มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา 081-658-7241, 086-300-5458 หรือ Id line : 0989063488

รายละเอียดการโอนเงินบริจาคสมทบพิมพ์หนังสือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ เลขที่ 157-1-31863-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

โปรดระบุรายละเอียดการโอนเงินดังนี้: ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลติดต่อ, วันเวลาที่โอนและจำนวนเงิน, พร้อมแนบไฟล์ (ถ้ามี) โดยส่งมาที่ Fax: 02-882-5043, Id line: 0989063488, E-mail: budnet2500@gmail.com