หนังสือ: ฉลาดบริหารเงิน สไตล์ชาวพุทธ

เครือข่ายพุทธิกา 30 ตุลาคม 2018

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ มูลนิธิเกียรตินาคิน กลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร จัดทำหนังสือ ฉลาดบริหารเงิน สไตล์ชาวพุทธ ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อรับหนังสือได้ เพียงสมทบ 40 บาทต่อเล่ม

เงินเป็นบ่าวที่ดี แต่เป็นนายที่เลว หากเรารู้จักใช้เงิน ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอย่างมากมาย

“พุทธศาสนามองว่า ทรัพย์หรือเงินทองเป็นบ่าวที่ดี แต่เป็นนายที่เลว หากเราเป็นนายของเงิน เราก็สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์มากมายจากเงินที่หามาได้ รวมทั้งเลี้ยงตัวให้มีความสุข

แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนายของเงิน กลับปล่อยให้เงินและทรัพย์ทั้งหลายเป็นนายตน นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนมีความทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้”

– พระไพศาล วิสาโล

ติดต่อสอบถามได้ที่

เครือข่ายพุทธิกา

โทร. 081-658-7241, 098-906-3488, 086-300-5458

Email: b_netmail@yahoo.com, budnet2500@gmail.com

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์

เลขที่ 157-1-17074-3

ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

ประเภท ออมทรัพย์

เว็บไซต์โครงการหนังสือและสื่อธรรมะ

http://www.budnet.org/budnetbook