เปิดรับสมัคร “อาสาข้างเตียง”

เครือข่ายพุทธิกา 1 พฤษภาคม 2019

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม โดยเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับสมัคร อาสาข้างเตียง

ผู้สนใจโปรดเขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดด้านล่าง (ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562)

ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมก่อนตัดสินใจ


อาสาข้างเตียง

อาสาเป็นเพื่อนให้กำลังใจผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำอาสาทุกวันจันทร์ หรือวันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่ง / สัปดาห์ละครั้ง) ช่วงเวลา 17.00-20.00 น.

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกันยายน 2562 (รวม 4 เดือน)

วันอบรม 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง


ผู้สนใจสมัคร โปรดเขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4 โดยมีหัวข้อ ดังนี้

– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย

– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสาข้างเตียง

– มุมมองต่อชีวิต ความเจ็บป่วยและความตาย

– เลือกวันที่ทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ pornmongkol@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศิริพร 089-670-4059


ภาพประกอบ: Designed by Freepik.com