เปิดรับสมัคร: อาสาทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา

เครือข่ายพุทธิกา 13 มิถุนายน 2019

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา

ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา

 

อาสาทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา

งานอาสาทาสีรั้ว เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานปรับภูมิทัศน์สถาบันประสาทวิทยาให้ดูสวยงามเย็นตาเย็นใจเมื่อได้มาเยือน

ด้วยมุ่งหวังการลดค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ จะได้นำเงินส่วนที่ต้องบำรุงรักษาสถานที่ไปดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่สถาบันประสาทวิทยาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

จึงอยากเชิญชวนจิตอาสามาลงแขกเอาแรงกัน หวังว่าทุกท่านจะสละเวลามาทำบุญด้วยกัน  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เรื่ององค์กรสุขภาวะที่เป็นแบบอย่างการสร้างสังคมแห่งการให้ในอนาคต

 

เกี่ยวกับสถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยปีละ ๑๘๐,๐๐๐ ราย และผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละ ๔,๐๐๐ ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ ๓๐๐ เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้ การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

รายละเอียดพื้นที่

๑. รั้วปูน ความยาว ๘๔ เมตร

๒. รั้วเหล็ก ความยาว ๘๔ เมตร และประตูทางเข้า ๑๒ เมตร รวม ๙๖ เมตร

 

รายละเอียดของงาน

A) งานทาสีเหล็ก เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้า ใช้หนังสือพิมพ์และเทปกาวปิดปูนที่สีอาจหยดใส่ รวมถึงบริเวณที่สีจะหยด ทาสีรองพื้นกันสนิม (สีเทา) ๑ เที่ยว ทิ้งไว้จนแห้ง (๑-๒ ชม.) ทาสีจริงจำนวน ๒ เที่ยว

B) งานทาสีรั้วปูน (ทรายล้าง) เช็ดทำความสะอาด ปูหนังสือพิมพ์ กันสีหยด ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ เที่ยว และทาสีจริง ๒ เที่ยว (สีเดิมสีขาว)

 

อุปกรณ์ที่ขอให้เตรียมมา

– ไม่มี

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

 

จำนวนอาสาที่รับ

๕๐ คน

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

การแต่งกาย

– แต่งกายสุภาพ เสื้อแขนยาว หมวกกันแดด เนื่องจากทำกิจกรรมในที่แจ้ง

– ลุกนั่งสะดวก

 

กำหนดการ “อาสาทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา”

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ห้องประชุมจันทร์ปรุง ตึก ภปร. สถาบันประสาทวิทยา

 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     

– ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมจันทร์ปรุง ตึก ภปร.

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    

– ตัวแทนสถาบันประสาทวิทยากล่าวต้อนรับอาสาสมัคร

– ชี้แจงความเป็นมาของกิจกรรม

– แนะนำองค์กรภาคีบุญ

– กิจกรรรมสัมพันธ์ / ทำความรู้จักกัน

– แนะนำภารกิจงานอาสาแต่ละส่วนงาน

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     

– อาสาสมัครปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     

– รับประทานอาหารร่วมกัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๐ น.     

– อาสาสมัครปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)

– อาสาเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บให้เรียบร้อย

 

๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐ น.     

– แบ่งปันประสบการณ์การทำงานจิตอาสา และสรุปบทเรียนร่วมกัน

– ตัวแทนบุญภาคีกล่าวขอบคุณ

– อาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ

อาสาที่ต้องการชั่วโมงจิตอาสา สามารถทำได้ ๒ แบบ คือ

๑. อยู่ได้เฉพาะช่วงเช้า ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ( ๒ ชั่วโมง)

๒. อยู่ได้ตลอดวัน ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ( ๖ ชั่วโมง)

ทางผู้จัดจะเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่องานเสร็จแต่ละช่วงเท่านั้น

 

แผนที่สถาบันประสาทวิทยา

คลิกที่นี่

 

การเดินทาง

รถประจำทาง: สาย 8, 12, 18, 28, 44, 67, 92, 108, 510, 515, 538, 539, 542

BTS: สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


ช่องทางการสมัครกิจกรรม

กิจกรรมนี้เปิดรับสมัครผ่านระบบ “ธนาคารจิตอาสา” หากท่านยังไม่มีบัญชีในระบบ ขอให้ทำการ “สมัครสมาชิกอาสา” ก่อน จากนั้นจึงสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อสมัครกิจกรรมนี้

 

วิธีสมัครสมาชิก “ธนาคารจิตอาสา” และสมัครกิจกรรม

1) ทำการ “สมัครสมาชิกอาสา” ที่ www.jitarsabank.com/signup

2) จากนั้นท่านจะได้รับข้อความตอบรับทางอีเมล

3) คลิก link ในอีเมลที่ใช้สมัครเพื่อยืนยัน

4) เข้าสู่หน้า “ข้อมูลส่วนตัว” ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5) เข้าสู่หน้า “ฝากเวลา” ให้อาสาใส่ตัวเลขชั่วโมงเพื่อแสดงความตั้งใจการอุทิศเวลาเพื่อทำงานอาสาสมัคร (สูงสุดไม่เกิน 240 ชั่วโมง / สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเลขได้ภายหลัง) เสร็จแล้วกดปุ่ม “ฝากเวลา”

6) เข้าสู่หน้า “ค้นหางานอาสา” ในหัวข้อ “เรียงตาม” ให้เลือกที่ “งานอาสาล่าสุด” แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

7) คลิกที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ: อาสาทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา

8) ที่ด้านล่างของหน้ากิจกรรม ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมใต้หัวข้อ “เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสมัคร”

9) กดปุ่ม “ยืนยันการสมัครงานอาสา”

10) ทีมงานจะตอบรับให้ท่านโดยเร็วที่สุด

 

วิธีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

หลังจากสมัครแล้ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกดังนี้

1) เข้าสู่ระบบ “ธนาคารจิตอาสา”

2) กดปุ่ม “งานอาสาของฉัน” ที่ด้านบนสุดของหน้า

3) กดปุ่ม “ยกเลิกงาน” ในกิจกรรมที่ท่านต้องการยกเลิก


สอบถามรายละเอียดกิจกรรม

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ (มิก)

โทรศัพท์ ๐๒๘๘๒๔๓๘๗ ต่อ ๑๑ หรือ ๐๘๕๙๑๗๗๒๑๒

 

สอบถามเกี่ยวกับระบบธนาคารจิตอาสา

โปรดติดต่อที่ www.jitarsabank.com/contactus