แจ้งยอดบริจาคสมทบพิมพ์หนังสือ “ยิ้มรับความทุกข์” (เม.ย.-ก.ค. 2562)

เครือข่ายพุทธิกา 31 กรกฎาคม 2019

เครือข่ายพุทธิกาขอแจ้งความคืบหน้า การระดมทุนรับบริจาค / สมทบพิมพ์หนังสือ “ยิ้มรับความทุกข์” ให้ทางผู้บริจาคได้รับทราบ

ยอดรับบริจาคสมทบการจัดพิมพ์หนังสือ “ยิ้มรับความทุกข์”

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 – 22 กรกฎาคม 2562

ยอดรับบริจาค ทั้งสิ้นจำนวน 115,759 บาท

สถานที่จัดส่งหนังสือแล้ว
– รพ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
– แผนกเอกเรย์ โรงพยาบาลโกรกพระ จ.นครสวรรค์
– โรงเรียนหนองอารีพิทยา จ.ศรีษะเกษ
– โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์
– โรงพยาบาลเขาสมิง จ.ตราด
– โรงเรียนบ้านโนนสูง จ.ศรีสะเกษ
– โรงเรียนชุมชนหนองสังจ์ จ.ศรีษะเกษ
– โรงพยาบาลนครปฐม
– โรงพยาบาลศิริราช (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

หมายเหตุ: โรงพยาบาลอื่นๆ / โรงเรียน / สถานที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดส่ง

* หากมีข่าวสารการระดมทุนรับบริจาคเล่มอื่นๆ และกิจกรรมต่างๆ เครือข่ายพุทธิกาขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งในโอกาสต่อไปนะคะ