Avatar

บุญรักษา

สำนึกที่ต้องสร้าง

บุญรักษา 26 มีนาคม 2005

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ดูเหมือนจะเป็นสุภาษิตที่ล้าสมัยไปแล้วในยุคนี้ เพราะวิธีการนี้ถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และเป็นการถ่ายทอดบทเรียนแห่งความรุนแรงให้แก่เด็กในทางอ้อม หากวิธีการที่โบราณสอนเรา

next

End of content

No more pages to load