index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีแบบพุทธ   การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ

หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ เป็นความพยายามเบื้องต้น ในการนำเสนอวิธีการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะ สุดท้าย โดยอาศัยหลักการทางพุทธศาสนา ทั้งนี้โดยมีประสบการณ์ของผู้รู้มาเป็นตัวอย่างประกอบ

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือดังกล่าวจะให้ผลดีอย่างมากหากผู้ป่วยมีการฝึกฝนหรือเตรียมพร้อมทางด้าน จิตใจด้วย ไม่จำเพาะแต่ในช่วงที่เจ็บป่วยเท่านั้น แต่ควรทำตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีอยู่ การเตรียมพร้อมที่ สำคัญคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อความตายและการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุนี้ใน หนังสือเล่มนี้จึงมีบทความเกี่ยวกับท่าทีต่อความตาย ที่จะเอื้อให้อยู่ได้อย่างเป็นสุข และตายอย่างสงบไว้ ในภาคผนวกด้วย

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ icon

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 18 ขนาด 24 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 48 หน้า

สมทบค่าจัดพิมพ์เล่มละ 15 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg