index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ฉลาดทำใจ   ฉลาดทำใจ
หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ สุขแค่ไหนก็ไม่พลั้ง

     ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมั่นทำความดี ความดีนั่นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "บุญ"
แต่ปัจจุบันการทำบุญมีความหมายที่แคบลงจนเหลือแค่เพียงการถวายเงินให้วัดหรือเลี้ยงพระเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เครือข่ายพุทธิกาจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ฉลาดทำบุญ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการทำความดี เพื่อชีวิต ที่ดีี่งาม ซึ่งได้รับการต้อนรับด้วยดีตลอด 6 ปีที่ผ่านมา
     อย่างไรก็ตามนอกจาก "ฉลาดทำบุญ" แล้ว เรายังควร "ฉลาดทำใ้จ"ด้วยเพราะบ่อยครั้งเราต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันหรือไม่เป็นไปดังใจหวัง หากเรารู้จักวางใจให้ถูกต้อง เหตุการณ์เหล่านั้นก็ยากที่จะทำให้เราทุกข์ท้อได้...

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 3 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 208 หน้า
ราคา 99 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg