index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ตำนานคนรักป่า จุดกำเนิดวัดป่าสุคะโต   ตำนานคนรักป่า ชีวิต/งาน พระอาจารย์บุญธรรม อุตฺตธมฺโม
จุดกำเนิดวัดป่า สุคะโต

     เมื่อมองย้อนระลึกถึงอดีต เห็นได้ชัดว่าพี่อูฐที่เราเพิ่งรู้จักใหม่ ๆ กับพี่อูฐในวันนี้แตกต่างกันมาก จะเรียกว่าพี่อูฐเปลี่ยนไปมากก็ได้ จากคนที่ไม่สนใจพุทธศาสนา ได้กลายมาเป็นผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา

     จากคนที่อุทิศตนเพื่อการปฏิวัติสังคม  มาเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อการประจักษ์แจ้งในธรรม แต่ในส่วนลึก พี่อูฐก็ยังเป็นคนเดิม คือคนที่เสียสละ มีน้ำใจ และเมตตาต่อทุกชีวิต ไม่เฉพาะคนหากรวมถึงสรรพสัตว์ ไม่ว่าใครที่เดือดร้อน หากมาถึงพี่อูฐย่อมได้รับความช่วยเหลือเสมอ พี่อูฐยังคงคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง และอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ หากเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือเมื่อเห็นคนถูกรังแก พี่อูฐจึงเป็นที่พึ่งของผู้อื่นเสมอมา

ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล

ผู้เรียบเรียง
สง่า  ลือชาพัฒนพร

บริจาคสมทบเข้ากองทุนแม่ชีไทย เล่มละ 40 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg