ฉลาดทำบุญ  วิถีสร้างสุข

ปิดรับสมัคร

Date

28 กุมภาพันธ์ 2019

Time

9.30 - 16.00 น.

Place

ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฉลาดทำบุญ  วิถีสร้างสุข : บรรยายธรรมและเปิดตัวโครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม

แนวคิดการจัดงาน 

เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องการทำบุญวิธีต่างๆ เช่น งานจิตอาสา และการแบ่งปัน โดยให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสทดลองงานจิตอาสา ผ่านกิจกรรม “ชิมลองจิตอาสา” ได้รับรู้แนวคิดการแบ่งปันผ่านร้าน “ปันกันอิ่ม” และยังสามารถร่วมแบ่งปันโดยการฝากเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านร้านค้าที่มาร่วมงาน

ร้านหนังสือ “ปันกันอ่าน” แนวคิดการแบ่งปันหนังสือเชิงธรรมะประยุกต์ ที่สามารถนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตโดยพระไพศาล วิสาโล ร่วมบริจาคสมทบค่าหนังสือเพื่อนำหนังสือส่งต่อให้กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้ที่สนใจนำหนังสือไปอ่าน

รับรู้การทำงานจิตอาสาผ่านการเสวนา “ชีวิตเปลี่ยนสังคม” โดยเชิญอาสาของเครือข่ายพุทธิกา และอาสาสมัครที่ทำงานทางสังคม ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้และการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

และร่วมรับฟังธรรมบรรยายโดย พระไพศาล วิสาโล ให้ข้อคิดเรื่องฉลาดทำบุญ และการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่ทำแล้วใจเป็นสุข


กำหนดการ 

09.30 น.

 • ลงทะเบียน

10.00 น.

 • ชิมลองงานจิตอาสา : ตกแต่งถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน, ศิลปะเด็ก, บุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย, ช้างน้อยจับมือเพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • กิจกรรมจากสถาบันประสาทวิทยา

12.00 น.

 • อาหารกลางวัน “ปันกันอิ่ม”
 • ออกร้านหนังสือ “ปันกันอ่าน”

13.30 น.

 • กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

13.40 น.

 • เสวนา “ชีวิตเปลี่ยนสังคม” ประสบการณ์การทำงานของจิตอาสา
 • ผู้ร่วมเสวนา : เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเด็ก, อาสาสมัครผู้เคยร่วมกิจกรรม “อาสาศิลปะเด็ก และ อาสาข้างเตียง” ในโครงการฉลาดทำบุญ, อาสาสมัครที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง จากการทำงานช่วยเหลือสังคมในโครงการต่างๆ
 • ผู้ดำเนินรายการ : คุณประสาน อิงคนันท์

15.00 น.

 • บรรยายธรรม “ฉลาดทำบุญ วิถีสร้างสุข” โดย พระไพศาล  วิสาโล

16.00 น.

 • ปิดงาน

หมายเหตุ

กรุณาเตรียมกระบอกน้ำ ช้อนส้อม และภาชนะมาใส่อาหารกลางวัน เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะและภาวะโลกร้อน


แผนที่สถาบันประสาทวิทยา

คลิกที่นี่

การเดินทาง

 • รถประจำทางสาย 8, 12, 18, 28, 44, 67, 92, 108, 510, 515, 538, 539, 542
 • BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

คลิกที่นี่


สมัครร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภายในงาน

คลิกชื่อกิจกรรมที่ต้องการสมัคร

1. ตกแต่งถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

2. ช้างน้อยจับมือ เพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. อาสาทำของเล่นเพื่อผู้ป่วยเด็ก

4. บุหงาธรรม เติมใจผู้ป่วย

หากท่านยังไม่มีบัญชีในระบบ “ธนาคารจิตอาสา” ให้ทำการ “สมัครสมาชิกอาสา” ก่อนที่ https://www.jitarsabank.com/signup หลังจากนั้นท่านจึงสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อสมัครกิจกรรมจิตอาสาข้างต้น


วิธีการสมัครสมาชิก “ธนาคารจิตอาสา” และสมัครกิจกรรม

1) ทำการ “สมัครสมาชิกอาสา” ที่ https://www.jitarsabank.com/signup

2) จากนั้นท่านจะได้รับข้อความตอบรับทางอีเมล

3) คลิก link ในอีเมลที่ใช้สมัครเพื่อยืนยัน

4) เข้าสู่หน้า “ข้อมูลส่วนตัว” ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5) เข้าสู่หน้า “ฝากเวลา” ให้อาสาใส่ตัวเลขชั่วโมงเพื่อแสดงความตั้งใจการอุทิศเวลาเพื่อทำงานอาสาสมัคร (สูงสุดไม่เกิน 240 ชั่วโมง / สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเลขได้ภายหลัง) เสร็จแล้วกดปุ่ม “ฝากเวลา”

6) เข้าสู่หน้า “ค้นหางานอาสา” ในหัวข้อ “เรียงตาม” ให้เลือกที่ “งานอาสาล่าสุด” แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

7) คลิกที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ

8) ที่ด้านล่างของหน้ากิจกรรม ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมใต้หัวข้อ “เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสมัคร”

9) กดปุ่ม “ยืนยันการสมัครงานอาสา”

10) ทีมงานจะตอบรับให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง


วิธีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

หลังจากสมัครแล้ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกดังนี้

1) เข้าสู่ระบบ “ธนาคารจิตอาสา”

2) กดปุ่ม “งานอาสาของฉัน” ที่ด้านบนสุดของหน้า

3) กดปุ่ม “ยกเลิกงาน” ในกิจกรรมที่ท่านต้องการยกเลิก