อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 24

ปิดรับสมัคร

Date

15 มกราคม 2022

Time

ปฐมนิเทศวันที่ 22 มกราคม | ปฏิบัติงานวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

Place

สถาบันประสาทวิทยา

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการฉลาดทำบุญภูมิคุ้มกันสังคม

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร : อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 24

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

 

พื้นที่ปฏิบัติงานจำนวนอาสาที่รับ

50 คน

 

บทบาทหน้าที่อาสา

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการจากสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

 

1. จุดตรวจวัดอุณหภูมิ   

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ด้านหน้าอาคารรัชมงคล, ด้านหน้าห้องเจาะเลือด
 • หน้าที่ของอาสา : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่รพ.ที่เข้าออก ณ จุด นั้นๆ

 

2. งานประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ป่วย

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ทางเข้าประตูชั้น 1 อาคารรัชมงคล
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติ บริการให้คำแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาภายในสถาบันประสาทวิทยา รวมทั้งการให้บริการในจุดต่างๆ พร้อมแนะนำสถานที่ที่ติดต่อของสถาบันประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้อง จุดนี้ถือเป็นจุดแรกในการติดต่อข้อมูลในการเข้ามารับบริการ

 

3. งานเวชระเบียน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ทางเข้าประตูชั้น 1 อาคารรัชมงคล ห้องหมายเลข 1-5
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการลำดับคิวแถว เพื่อจัดทำเอกสารประจำตัวผู้ป่วย รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาภายในสถาบันประสาทวิทยา รวมทั้งการให้บริการในจุดต่างๆ และแนะนำสถานที่ที่ติดต่อของสถาบันประสาทวิทยา

 

4. จุดกดใบนำทาง

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณจุดคัดกรองและตู้ Kiosk อาคารรัชมงคล และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยตรง นัดแนะนำผู้ป่วยกดใบนำทาง หรือกดให้ผู้ป่วย (กรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวก) แนะนำการใช้บริการและการติดต่อเจ้าหน้าที่หลังได้ใบนำทาง

 

5. งานตรวจสอบสิทธิ      

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 7-11 ชั้น 1 อาคารรัชมงคล และ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติ ในการลำดับคิวเพื่อยื่นเอกสารในการตรวจสอบสิทธิก่อนการรักษา รวมทั้งแนะนำสถานที่ในการสำเนาเอกสาร พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ในช่องนั้นๆ

 

6. งานชั่งน้ำหนัก วัดความดัน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ด้านหน้าช่องหมายเลข 17 ชั้น 1 อาคารรัชมงคล
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รวมทั้งวัดความดันก่อนพบแพทย์ให้เรียบร้อยทุกครั้ง พร้อมแนะนำให้ผู้ป่วยหรือญาติเก็บบันทึกการวัด เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจในลำดับต่อไป

 

7. งานเอกซเรย์และห้องตรวจพิเศษ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 อาคารรัชมงคล
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติ บริการให้คำแนะนำข้อมูลสอบถามความต้องการว่าติดต่อทำอะไรบ้าง เช่น เอกซเรย์, สำเนา CD, ส่งฟิล์มเอกซเรย์ที่นำมาพบแพทย์, ทำ CT เป็นต้น พร้อมช่วยเหลือในการชำระเงินในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวก

 

8. งานการเงิน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 23-27 ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคลติดกับห้องยา
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการลำดับคิวการชำระเงินต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก โดยการแนะนำและตรวจสอบเอกสารก่อนการชำระเงินให้ถูกต้อง รวมทั้งให้จัดเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นประกอบการชำระเงินให้พร้อม เช่น เอกสารการเจาะเลือด เอกสารห้องเอกซเรย์ เอกสารการตรวจพิเศษต่างๆ ฯลฯ ในบางกรณีที่ต้องการให้ประทับตราเอกสารเพื่อนำไปเบิกหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบหน่วยงานต้นสังกัด ให้แจ้งกับอาสาเพื่อย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนอีกครั้ง

 

9. งานห้องยา

ยาผู้ป่วยนอก

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 20 ,ช่องหมายเลข 31-36 ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคล
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการลำดับคิวการรับยา การช่วยเหลือติดตามกับเจ้าหน้าที่และเภสัชกร เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับการรับยาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก โดยการแนะนำและตรวจสอบเอกสารก่อนการชำระเงินและรับยาให้ถูกต้อง รวมทั้งให้จัดเตรียมบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงิน หรือใบรับยาที่ต้องใช้ในการยื่นประกอบการรับยาให้พร้อม เมื่อถึงคิวในการรับยา

ยาผู้ป่วยใน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  ห้องปฏิบัติการยาผู้ป่วยใน ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคล
 • หน้าที่ของอาสา : บรรจุยาในซองยา ตามปริมาณที่กำหนด ภายใต้การดูแลกำกับของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 

10. งานโลหิตวิทยา (เจาะเลือด)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 18 ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคล
 • หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล รวมทั้งคอยแนะนำและช่วยเหลือผู้ป่วยหรือญาติ ในการประสานงานเกี่ยวกับเอกสารในการเจาะเลือดและการตรวจต่างๆ เมื่อผู้ป่วยมาถึงบริเวณด้านหน้าห้องช่องหมายเลข 18

 

11. งานจักษุ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ตึกจักษุประสาทวิทยา
 • หน้าที่ของอาสา : วัดอุณหภูมิผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบคิว ในการเข้าพบแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 1 เดือน)

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 12.30 น. (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือวันตามสะดวก)

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

จัดทุกวันหลังจบการปฏิบัติงานจิตอาสา เวลา 11.30 – 12.30 น.

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***

 

-ใบสมัคร –

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 • แนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการมาเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”
 • ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา (ทำงานอาสาแล้วคิดว่าจะได้อะไร)
 • มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย (มาโรงพยาบาลเห็นคนเจ็บและคนตายรู้สึกอย่างไร)
 • เลือกวันที่สามารถปฏิบัติงานอาสา (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในวันอบรมและปฐมนิเทศ)
 • โดยส่งมาที่ อีเมล : volunteercenter.th@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร สถาบันประสาทวิทยา

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

 • คุณลอออร | โทร. 084 427 2216
 • คุณมนัสวี | โทร. 089 766 3240
 • คุณดวงทิพย์ | โทร. 061 826 7110

 

จัดโดย

 • มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)