.

"ความตายอาจไม่ใช่ภัยคุกคาม 
แต่คือมิตรที่มาเตือนเราด้วยความปรารถนาดี
คือครูที่เคี่ยวเข็ญเราให้ใช้ทุกวินาทีของชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ช่วยให้เราเข้าถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต 
ที่แต่ละคนอาจจะลืมไป"

    
    

 กิจกรรม  I  บทความ  I  บทภาวนา  I  หนังสือ  I  ถาม-ตอบ  I  ดาวน์โหลดสื่อ  I  อัลบั้มภาพ  I  Facebook  I  Youtube  I  Podcast 
รู้จักเรา  I  ติดต่อเรา  I  สนับสนุนเรา  I  รับข่าวสาร  I  Press  I  ENGLISH version