index_10.jpg รายละเอียดกิจกรรม index_12.jpg
     
  แนวความคิด

      ธรรมชาติให้ชีวิตมนุษย์มาเพียงหนึ่ง และเรียกคืนกลับไปด้วยความตายอย่างเสมอเหมือนกัน ทว่าในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์กระแสหลักเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางของชีวิต ทำให้ผู้คนหลงลืมความจริงของธรรมชาติลง กล่าวโดยเฉพาะมิติเรื่องความตายที่วิทยาศาสตร์กระแสหลักให้ความสนใจเฉพาะส่วนที่จับต้องได้และละเลยส่วนที่พิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไป ประจวบกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ที่ผู้คนให้ค่ากับวัตถุ เงินทอง และการเสพ ยิ่งส่งเสริมให้ความคำนึงถึงปลายทางของชีวิตลบเลือนลงทุกขณะ

      หากทว่าแท้จริงความตายมิได้หายไปตามความหลงลืมของผู้คน เพราะหลายครั้งเราพบว่า ความตายยั่วล้อเราอยู่ใกล้ๆ ผ่านทางข่าวสารจากสื่อ ผ่านทางญาติไกลๆ ของใครสักคนที่เรารู้จัก ผ่านทางญาติห่างๆ ของเราเอง ผ่านทางผู้คนอันเป็นที่รัก และบางครั้งก็เฉียดใกล้เข้ามาที่ตัวเรา ในวาระต่างๆ เหล่านี้เราเผชิญกับความเป็นไปตรงหน้าด้วยความรู้สึกเช่นไร ความตายเป็นมิตรผู้มาเตือน เป็นเพื่อนที่คุ้นเคย เป็นศัตรูผู้น่าชัง เป็นจุดหักมุมของชีวิต เป็นความเศร้าที่กัดกิน เป็นทุกข์ระทมอยู่ภายใน เป็นทางตัน ฯลฯ

      ทางออกของความรู้สึกอยู่ที่การค้นหา “ความหมาย” ภายใน ซึ่ง “ความตาย” ก่อให้เกิดขึ้น เป็นหนทางที่เปิดรอการใคร่ครวญ อาจบางทีที่บางความหมายกลับมาช่วยต่อเติมชีวิต และเสียงบางเสียงภายในของเราได้เปิดออก อาจบางทีที่บางพื้นที่ในหัวใจได้รับการรับฟัง อาจบางทีที่ชีวิตและความตายจะสร้างความหมายหนึ่งเดียวกันได้ ณ ที่นี่ และเดี๋ยวนี้

เนื้อหาและกระบวนการอบรม

      การอบรมจะนำกิจกรรมการสนทนาทางความคิดที่เปิดกว้างสำหรับผู้มีความสนใจร่วมกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของกันและกัน เพื่อสร้างสนามแห่งประสบการณ์ร่วม ทั้งนำดนตรีและศิลปะเข้ามาเป็นสื่อสำคัญให้เกิดการสื่อสารและเผชิญหน้ากับความรู้สึกต่างๆ จากภายใน ด้วยการสำรวจพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งถูกหลงลืมนี้จะนำไปพบกับประสบการณ์สดใหม่อันมีคุณค่าทั้งในมิติของชีวิตและความตาย

      เมื่อประสบการณ์นำพาพื้นที่ภายในให้เปิดออกเราจะร่วมเยียวยาด้วยพลังกลุ่มของการคิดคำนึงถึงชีวิตเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้อย่างมีชีวิตชีวา และช่วยให้การสำรวจอุปสรรคขวางกั้นผ่านจังหวะของเสียงภายในเกิดขึ้นได้ส่งท้ายด้วยการสนทนาอย่างคลี่คลายกับการเชื่อมต่ออันผุดพราย และร่วมทดลองสร้างสรรค์การโอบอุ้มและแบ่งปันความหมายที่ก่อเกิดผ่านบทกวี ดนตรี และงานศิลปะ

สถานที่

      The Rich สะพานพระราม 5 จ.นนทบุรี

วิทยากร

      เมธี จันทรา วรรณา จารุสมบูรณ์ และวริสรา กริชไกรวรรณ

บริจาคร่วมกิจกรรม

      ท่านละ 2,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและเบรค) รับสมัครจำนวน 30 ท่าน

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

      โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย เลขที่ 157-1-17074-3 และแฟกซ์สลิบใบโอนเงินพร้อมชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ระบุว่าสมัครอบรมศิลปะของความตายฯ มาที่โทรสาร 02-883-0592
มาที่โทรสาร 02-883-0592

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายพุทธิกา ณพร นัยสันทัด โทร. 02-883-0592, 02-886-9881, 085-917-7264

ตารางการอบรม


วันแรก  
09.00-09.45 น.
 • รู้จักกันก่อน
09.45-10.45 น.
 • กลุ่มย่อยสนทนาทางความคิด
10.45-11.00 น.
 • อาหารว่าง
11.00-12.00 น.
 • แลกเปลี่ยนวงใหญ่
12.00-13.00 น.
 • อาหารกลางวัน
13.00-13.30 น.
 • ผ่อนพัก
13.30-13.50 น.
 • เข้ามุมคิดคำนึง
14.10-15.00 น.
 • สำรวจอุปสรรคและความเป็นไปได้ผ่านจังหวะของเสียงภายใน นอนสมาธิ (ดนตรี) บันทึก
15.00-15.15 น.
 • อาหารว่าง
15.15-16.30 น.
 • แลกเปลี่ยน ปิดวง

วันที่สอง  
09.00-09.30 น.
 • check-in
09.30-10.30 น.
 • ค้นหาเสียงที่หายไป (missing pieces)
10.30-10.45 น.
 • อาหารว่าง
10.45-12.00 น.
 • แลกเปลี่ยนวงใหญ่
12.00-13.00 น.
 • อาหารกลางวัน
13.00-13.30 น.
 • ผ่อนพัก
13.30-15.00 น.
 • สร้างสรรค์การโอบอุ้ม แบ่งปันความหมาย และร่วมเฉลิมฉลอง
15.00-15.15 น.
 • อาหารว่าง
15.15-16.00 น.
 • แลกเปลี่ยน ซักถาม
16.00-16.30 น.
 • ปิดวง

* ตารางเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม
 
index_15.jpg index_17.jpg