หน้าหลัก | สุขแท้ด้วยปัญญา | เผชิญความตายอย่างสงบ | ฉลาดทำบุญ | ป่วน | หนังสือ | รู้จักเรา
image image

พระไพศาล วิสาโล ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะใจ

ในโครงการ 10 Voices for inspiration
10 เสียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

 
 

พระไพศาล วิสาโล ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะใจ part1

พระไพศาล วิสาโล ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะใจ part2

พระไพศาล วิสาโล ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะใจ part3

พระไพศาล วิสาโล ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะใจ part4

image image