หน้าหลัก | สุขแท้ด้วยปัญญา | เผชิญความตายอย่างสงบ | ฉลาดทำบุญ | ป่วน | หนังสือ | รู้จักเรา
image image

เดินไปด้วยกันกับธรรมชาติ

 
 

img

ขอต้อนรับคณะเดิน "ธรรมยาตราศรัทธาแห่งสายน้ำ" ที่ออกเดินเท้ามาจากขุนน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ดินเลียบแม่น้ำปิงเรื่อยลงมาจนถึงเจ้าพระยา เป็นระยะทางกว่า  1,200 กิโลเมตร เพื่อรับฟังเสียงของธรรมชาติและผู้คน และรับฟังเสียงของใจในยามที่วิกฤตการณ์และความโกลาหลวุ่นวายต่างๆ ค่อยทวีกำลังขึ้น

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน ใช้เวลายามบ่ายของวันอาิทิตย์ มาใกล้ชิดกับสายน้ำและธรรมชาติให้มากขึ้น ผ่านเรื่องราวของสายน้ำและสายใจ ในงาน 'เดินไปด้วยกันกับธรรมชาติ' วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ที่สวนสันติชัยปราการและสำหรับผู้ที่สนใจร่วมพิธีปิดการเดิน คารวะสายน้ำที่ปากอ่าวไทย วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ
img
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 54 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ

13.00 น.              กิจกรรมศิลปะ ละคร ดนตรี
14.00 น.              “ผ่านลุ่มน้ำปิง-เจ้าพระยา เราพบเจออะไรบ้าง” สานเสวนา/เล่าเรื่องจากภาพ
15.00 น.              “Into the walk”  ชักชวนกันเดิน ให้ขาและเท้าทั้งสองข้างพาเราไปใกล้ชิดกับหัวใจและสายน้ำ
16.00 น.              “จากต้นสายสู่ปลายน้ำ การเดินทางสู่.....?” นำแลกเปลี่ยนโดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์
17.00 น.              “เพราะมีเท้าเราจึงเดิน เพราะเดินเราจึงเห็น” แลกเปลี่ยนบทเรียนจากผู้เดินเท้า
17.30-18.30 น.     “ดั่งกันและกัน” ภาวนาริมสายน้ำ นำภาวนาโดย พระไพศาล วิสาโล

กิจกรรมภายในงาน
* นิทรรศการภาพถ่ายธรรมยาตราในเมืองไทย
        ธรรมยาตราทะเลสาบสงขลา / ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว /
        เดินจากศาลายาสู่สันติปัตตานี / ธรรมยาตราศรัทธาแห่งสายน้ำ
* ฉายวิดีทัศน์การเดินธรรมยาตรา
* กิจกรรมศิลปะกับสายน้ำ
* กิจกรรมการรับฟังแห่งความเข้าใจ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 54  ณ ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ


06.30-08.30 น.      คณะธรรมยาตราเดินจากวัดพระสมุทรเจดีย์ ถึงป้อมพระจุลฯ
09.30-11.30 น.      วงสนทนา “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ประสบการณ์จากผู้เดินเท้า”
13.00-13.30 น.      “การเดินทางของสายน้ำ” อ.ประมวล เพ็งจันทร์ กล่าวปิดการเดิน
13.30-14.00 น.      พิธีคารวะสายน้ำ

--------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจาก... กลุ่มเกสรลำพู, สห+ภาพ (Foto United) ชุมชนฅนถ่ายภาพ, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหิดล, เครือข่ายพุทธิกา, กรีนพีซ, เสมสิกขาลัย, มูลนิธิโลกสีเขียว, และอาสาสมัครคนธรรมดาอีกมากมาย
img
Facebook : ธรรมยาตรา ศรัทธาแห่งสายน้ำ
www.doichiangdaocampingsite.com
www.smartsmile-school.com
การพบกันของสายน้ำ อ.ประมวล เพ็งจันทร์
เพลงต้นเจ้าพระยา - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ธรรมยาตรา ลำน้ำแม่ปิง - ข่าวสดออนไลน์ 28ธค53
ธรรมยาตรา ศรัทธาสู่สายน้ำ - ทีวีไทย 20ธค53
ขุนเขาลุ่มน้ำแม่ปิง - เกริ่น เขียนชื่น
ภาพฝัน ริมฝั่งสองนทีของสายน้ำแม่ปิง - เกริ่น เขียนชื่น
ก้าวย่างพิเศษดอยหลวง - เกริ่น เขียนชื่น
พิธีกรรมการบูชาพระอุปคุต - เกริ่น เขียนชื่น
สิบห้าชีวิตจากขุนเขา - เกริ่น เขียนชื่น
มิตรภาพระหว่างทางสายน้ำแม่ปิง กับหมา หมา
image image