หน้าหลัก | สุขแท้ด้วยปัญญา | เผชิญความตายอย่างสงบ | ฉลาดทำบุญ | ป่วน | หนังสือ | รู้จักเรา
image image
ศิโรราบ [surrender] กับ ณัฐฬส วังวิญญู และ วิจักขณ์ พานิช
 
 
ศิโรราบ


ศิโรราบ [surrender]
กับ ณัฐฬส วังวิญญู และ วิจักขณ์ พานิช
19-21 มีนาคม 2553 ณ บ้านตีโลปะ

หากสำหรับคุณการภาวนาไม่ใช่การ "หนี" "ปฏิเสธความสัมพันธ์" "ไม่คลุกคลี" "ตัดความรู้สึก" "ทิ้งความต้องการ" "ไม่ทุกข์ไม่สุข" "เป็นกลางๆ" หรือ "วาง เฉย" และหากการเดินทางด้านในของคุณยังเต็มเปี่ยมไปด้วย "คำถาม" "สีสัน" "แรงบันดาลใจ" "ความกระหายในประสบการณ์ชีวิต" และ "ความกล้าลองผิดลองถูก"

ร่วมเดินทางไปกับ วิจักขณ์ พานิช และ ณัฐฬส วังวิญญู ในโลกแห่งจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกประสบการณ์ชีวิตสู่หนทาง แห่งการตื่น

"ศิโรราบ" เชื้อเชิญให้ผู้ปฏิบัติธรรมสำรวจความเป็นไปได้ในการปรับท่าทีของใจระหว่าง การดุ่มเดินอยู่ในสังสารวัฎ กับฤดูกาลแห่งทุกข์และสุข ที่ผ่านเข้ามาเคี่ยวกรำให้สัจธรรมเข้ามาติดตรึงอยู่ในเนื้อในตัวและในใจ อย่างไม่ขัดขืน เปิดพื้นที่ให้กับแง่ มุมของการภาวนาบนวิถีแห่งนับรบทางจิตวิญญาณ ผู้ฝึกตนที่พร้อมเผชิญ คลุกคลี และเนียนัวกับทุกทุกข์ทุกสุข ด้วยหัวใจอันเปราะบางที่พร้อมจะออกสำรวจมณฑลแห่งประสบการณ์ที่ความคิดไปไม่ถึง

กิจกรรมสามวันประกอบด้วยการฝึกสมาธิภาวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกระบวนการไดอะล็อก กิจกรรมกลุ่มย่อย และการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์อย่างเป็นกันเองของสองวิทยากร

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่าน

ค่าสมัครร่วมกิจกรรมท่านละ 2,800 บาท

งานอบรมเปิดสำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอด 3 วันเท่านั้น (9.00-17.00น. ไม่พักค้างคืน)

ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ refish@tilopahouse.com
หรือ ติดต่อ นภา 089-160-3588  www.tilopahouse.com

ขั้นตอนการรับสมัคร
1.ส่งอีเมล์มาที่ refish@tilopahouse.com เพื่อแจ้งความจำนงและขอรับใบสมัคร
2.กรอกใบสมัครให้ละเอียด แล้วส่งกลับมาที่ refish@tilopahouse.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
3.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับและปฏิเสธการเข้าร่วม โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมทั้ง 15 คน ในวันที่ 5 มีนาคม 2553
4.ผู้เข้าร่วมโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2553 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 
image image