หน้าหลัก | สุขแท้ด้วยปัญญา | เผชิญความตายอย่างสงบ | ฉลาดทำบุญ | ป่วน | หนังสือ | รู้จักเรา
index_27.jpg จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง index_29.jpg
     
 
จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง (เพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
ราย 3 เดือน 4 ฉบับต่อปี ค่าสมัคร 100 บาทต่อปี
สมัครสมาชิกวันนี้ !!
รับซีดีธรรมบรรยายเรื่อง “พระป่า-พระธรรมดา” โดย พระไพศาล วิสาโล ฟรี 1 แผ่น

pic สนใจสมัครสมาชิก pic

 
 
 
  อาทิตย์อัสดง ฉบับที่12 new
pic อาทิตย์อัสดง
ศิลปะบำบัด ศิลปะเยียวยาใจ

ปีที่4 ฉบับที่12 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555

 
 
 
  อาทิตย์อัสดง ฉบับที่11 อาทิตย์อัสดง ฉบับที่10
  ศิลปะบำบัด ศิลปะเยียวยาใจ อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
  ฉบับที่11 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2555 ฉบับที่10 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554
     
อาทิตย์อัสดง ฉบับที่9 อาทิตย์อัสดง ฉบับที่8 อาทิตย์อัสดง ฉบับที่7
การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า
(Advance care plan)

Hospis Malaysiaเสาหลักการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมาเลเซีย
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดย
ชุมชน ความท้าทายของสังคมไทย
ฉบับที่9 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 ฉบับที่8 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2554 ฉบับที่7 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2554
     
อาทิตย์อัสดง ฉบับที่6 อาทิตย์อัสดง ฉบับที่5 อาทิตย์อัสดงฉบับที่4
ช่วงขณะสุดท้ายของชีวิต :
ภาวะร่างกายและการดูแล
บทเรียนจากอโรคยศาล จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ฉบับที่6 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 ฉบับที่5 ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2553 ฉบับที่4 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2553
     
อาทิตย์อัสดงฉบับที่3 อาทิตย์อัสดงฉบับที่2 อาทิตย์อัสดงฉบับที่1
สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลความเจ็บปวดทรมาน พินัยกรรมชีวิต
ฉบับที่3 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 ฉบับที่1 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552
     
 
 
 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. โอนเงินโดยวิธีการ
สั่งจ่ายในนาม นางสาวมณี ศรีเพียงจันทร์ (ปณ. ศิริราช 10702)
เช็คต่างจังหวัดเพิ่มอีก 10 บาท

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ที่อยู่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร.02-882-5043, 02-882-4387, 086-300-5458, e - mail b_netmail@yahoo.com
 
  หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 157-1-17074-3
ส่งหลักฐานการโอนและสมัครมายังเครือข่ายพุทธิกา
 
2. แฟกซ์ใบสลิปการโอนเงินและแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมาที่เครือข่ายพุทธิกา
  หมายเลขโทรสาร 02-882-5043
 
3. Download ใบสมัคร (เพื่อกรอกและส่งกลับมายังเครือข่ายพุทธิกา)
 
 
index_15.jpg index_17.jpg

หน้าแรก

|

สุขแท้ด้วยปัญญา

|

เผชิญความตายอย่างสงบ

|

ฉลาดทำบุญ

| ป่วน |

หนังสือ

|

รู้จักเรา

45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-882-4387, 02-886-0863, 086-3005458, 098-9063488 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com