จักรวรรดิวัตร

“โลก” กับ “ธรรม” แยกจากกันไม่ได้

พระไพศาล วิสาโล 8 กันยายน 2001

พุทธศาสนาแต่ดั้งเดิมนั้น ไม่ว่าจะโดยหลักธรรมหรือโดยประเพณี ไม่ได้แยกสิ่งที่เรียกว่า “โลก” กับ “ธรรม” ออกจากกันอย่างชัดเจน  หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่เรื่องทำจิตให้พ้นทุกข์อ

อีกครึ่งหนึ่งของพุทธศาสนาที่หายไป

พระไพศาล วิสาโล 3 มีนาคม 2001

คนต่างชาติที่ได้ยินกิตติศัพท์คนไทยว่ามีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขี้เกรงใจ  พอได้มาเมืองไทยจริงๆ หลายคนอดประหลาดใจไม่ได้ที่เห็นคนไทยแย่งกันขึ้นรถเมล์โดยไม่สนใจเด็กหรือคนแก่เลย  ตามท้องถนนคนขับรถก็ไม

next

End of content

No more pages to load