ปฏิจจสมุปบาท

ธรรมะในนิทาน (กะเหรี่ยงฤาษี)

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 22 เมษายน 2012

คนบุญในสายสวนโมกข์คงคุ้นเคยกับนิทานไทยเรื่องหนึ่งที่ท่านพุทธทาสได้นำไปถ่ายทอดในรูปนิทานภาพไว้ในโรงมหรสพทางวิญญาณ  เล่าเรื่องตายายที่ปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า วันหนึ่งมีอีกามาแอบกิน  เมื่อจะถูกตายายลงโ

next

End of content

No more pages to load