ศีล

ความเคยชินเดิมๆ: สู้กับมัน อย่ายอมแพ้

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 1 ธันวาคม 2006

คุณเคยมั้ยครับ คุณตั้งใจทำอะไรสักอย่าง หรือไม่ทำอะไรสักอย่าง เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่เผลอรับปาก หรือรักใครง่ายๆ ไม่เผลอตามใจปาก รวมถึงตั้งใจออกกำลังกาย นั่งสมาธิทุกเช้าให้เป็นนิสัย  แล้วไม่ทันไร คุณก็พบว

ปราการต้านภัยบริโภคนิยม

พระไพศาล วิสาโล 19 พฤศจิกายน 2006

ลัทธิบริโภคนิยมให้สัญญาแก่เราว่า ยิ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากเท่าไร ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น  แต่หลายคนพบว่าแม้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลย  ตรงกันข้ามกลับมีความทุกข

สู่วัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้

พระไพศาล วิสาโล 3 พฤศจิกายน 2006

กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน ได้มีส่วนไม่น้อยในการทำให้เกิดวัฒนธรรม ๒ กระแสใหญ่ คือ “วัฒนธรรมแห่งความละโมบ” และ “วัฒนธรรมแห่งความโกรธเกลียด”  การเชื่อมโลกให้เกือบจะเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นด

เข้าพรรษาเพื่อพัฒนาชีวิต

พระไพศาล วิสาโล 16 กรกฎาคม 2006

“เข้าพรรษา” มิใช่เป็นเทศกาลสำหรับบรรพชิตเท่านั้น  หากยังมีความสำคัญสำหรับคฤหัสถ์ด้วย เพราะเป็นเทศกาลสำหรับการฝึกฝนพัฒนาตนโดยเฉพาะ  สำหรับภิกษุสามเณรการอยู่ประจำวัดตลอดสามเดือนหมายถึงโอกาสสำหรับการศึกษ

ทำบุญด้วยจิตอาสา

พระไพศาล วิสาโล 17 กรกฎาคม 2005

คนเรานั้นโหยหาความดีงามไม่น้อยไปกว่าน้ำ อากาศ และอาหาร  ทั้งนี้เพราะในส่วนลึกแห่งจิตใจของทุกคนล้วนต้องการความดีงามเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง  แม้ว่าความสนุกสนานตื่นเต้นจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจ แต่ในยามที่จิตนิ่ง

สอนลูกทำบุญ

พระไพศาล วิสาโล 1 สิงหาคม 2004

ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่รักตนและรักผู้อื่นอย่างถูกต้อง  ในทางพุทธศาสนา การรักตนและรักผู้อื่นนั้นมิได้ขัดแย้งกันเลย หากสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้บนวิถีแห่งบุญ พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกมีชีวิตที่ดี จึงค

เมื่อคุณเจอกระเป๋าสตางค์ตก

พระไพศาล วิสาโล 25 เมษายน 2004

คนไทยมีความซื่อสัตย์แค่ไหน? เมื่อเร็วๆ นี้นิตยสารรีดเดอร์ไดเจสท์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวเอเชียจำนวน ๑,๖๐๐ คน จาก ๙ ประเทศ ได้ข้อสรุปว่าคนไทยมีความซื่อสัตย์สูงเป็นอันดับต้นๆ ในเอเชีย อ่านข่าวแล้ว

ฉลาดทำบุญเข้าพรรษา

พระไพศาล วิสาโล 13 กรกฎาคม 2003

เข้าพรรษาเวียนมาอีกครา  ยามนี้ฟ้าดินราวกับจะเป็นใจ สายฝนโปรยปราย แมกไม้เขียวขจี ส่วนข้าวกล้าก็เติบใหญ่  ธรรมชาติทุกหนแห่งงอกงามพร้อมพรั่ง ราวกับจะเรียกร้องเชิญชวนให้ธรรมชาติภายในของเราเจริญงอกงามไปด้ว

ท่าทีของชาวพุทธต่อการฆ่า

พระไพศาล วิสาโล 11 มีนาคม 2003

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานศีลข้อที่หนึ่งให้ชาวพุทธสมาทานนั้น  พระองค์ไม่ได้ตรัสแม้แต่น้อยว่า ศีลข้อนี้อนุญาตให้ชาวพุทธฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ในบางกรณี  ความหมายของศีลข้อนี้ตามพุทธบัญญัติคือจงใจละเว้

ธรรมและวินัยสำหรับชาวพุทธยุคบริโภคนิยม

พระไพศาล วิสาโล 16 กุมภาพันธ์ 2003

ทุกวันนี้ ศีล ๕ เห็นจะไม่เพียงพอเสียแล้วที่จะเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีการเบียดเบียนที่ซับซ้อนและหลากรูปแบบที่ศีล ๕ คลุมไปไม่ถึง  ทางออกประการหนึ่งท

next

End of content

No more pages to load