โลกิยธรรม

นำโลกุตตรธรรมคืนสู่โลกนี้

พระไพศาล วิสาโล 29 ธันวาคม 2002

การปฏิรูปพุทธศาสนาในศตวรรษที่แล้ว พยายามทำให้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์และเน้นประโยชน์ในโลกนี้  ผลที่ตามมาก็คือโกุตตรธรรมตลอดจนประโยชน์ในโลกหน้าถูกลดความสำคัญจนเลือนหายไป เหลือแต่โลกิยธรรมและประโยชน์ในโ

next

End of content

No more pages to load