ความเบ่งบานของวัดไทยในต่างแดน

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 7 มิถุนายน 2015

วัดในสังคมไทยนับวันจะค่อยๆ เสื่อมคุณค่าความสำคัญลงทุกที บทบาทของวัดหลายแห่งเหลือเพียงแต่การประกอบพิธีกรรมหรือจัดการพิธีศพ บ้างก็เพียงแต่มีหน้าที่รับภัตตาหารสังฆทานจากญาติโยมเท่านั้น วัดบางแห่งผันตัวเองเป็นตลาดซื้อขายวัตถุมงคล หรือไม่ก็ลานจอดรถ ในทางตรงข้าม วัดที่มีบทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน เป็นคำตอบหรือทางออกของชุมชนเหลือน้อยลงทุกที

กระนั้น ยังมีวัดประเภทหนึ่งที่กำลังเพิ่มคุณค่าความสำคัญขึ้นมา เป็นวัดประเภทที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วช่วยให้ชาวบ้านเกิดความผาสุกในชีวิต เป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือทั้งด้านสังคมและจิตใจ

วัดประเภทดังกล่าวคือ วัดไทยในต่างแดน

วัดไทยนอร์เวย์

วัดไทยต่างแดนโดยเฉพาะยุโรป อเมริกา กำลังขยายตัวขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านจำนวนวัด และบทบาทความสำคัญของวัด ปัจจุบันวัดประเภทนี้มีจำนวนกว่าสองร้อยแห่งนอกราชอาณาจักร

วัดไทยในต่างแดนเหล่านี้มักเกิดขึ้นเพื่อเอื้อเฟื้อศาสนธรรมสำหรับคนที่มักมีครอบครัวหรือประกอบอาชีพต่างแดน แต่เมื่อวัดได้ลงหลักปักฐานในที่ถิ่นเหล่านั้นแล้ว วัดไทยไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมเท่านั้น หากยังตอบสนองปัญหา ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยต่างแดนอย่างมหาศาล

วัดนวมินทราชูทิศ สหรัฐอเมริกา

นอกจากวัดเหล่านี้จะเป็นศูนย์รวมชุมชนคนไทยในท้องถิ่นต่างๆ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย บางวัดจัดสวดมนต์บรรยายธรรมเป็นประจำ คนไทยจะทำบุญวันเกิดก็ทำกันที่วัด หากคิดถึงอาหารไทยก็มากินกันที่วัด คิดถึงบ้านก็มาที่วัด

วัดไทยในต่างแดนจึงค่อยมั่นคง บางแห่งขยับขยายที่ทาง ก็ด้วยความต้องการของประชาชนให้วัดเป็นเหมือนบ้านเกิดเมืองนอน หลายแห่งจัดบรรยากาศวัดให้เหมือนไทย ปูเสื่อสาดแบบไทย จกกินข้าวเหนียวส้มตำอย่างไทย

วัดไทยเป็นสถานที่คุยภาษาไทย ภาษาอีสานคุยกันได้ที่นี่ หากมีปัญหาจะมาปรึกษาระบายความในใจก็มาระบายได้กับพระ แลกเปลี่ยนทุกข์สุขกับญาติธรรมในวัด วัดไทยยังมักมีอินเตอร์เน็ตฟรีให้เราติดต่อสื่อสารกับญาติมิตรที่บ้านเกิด

ใครที่มีปัญหาด้านเอกสารวีซ่า ที่วัดไทยก็มักมีผู้รู้ที่นี่ มีผู้เต็มใจยินดีให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ที่วัดเราย่อมหากัลยาณมิตรได้ไม่ยากนัก

ดังนั้นแล้ว วัดไทยจึงเป็นตัวแทนของบ้านเกิดเมืองนอน ที่นอกจากจะพอทำให้คนไทยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแล้ว พุทธธรรมในวัดยังเชื้อเชิญให้ญาติธรรมกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงในใจ

วัดพุทธปทีป สหราชอาณาจักร

วัดไทยในต่างแดนกำลังเพิ่มคุณค่าความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ ถือเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านทั้งด้านสังคมและจิตใจ

วัดหลายแห่งจัดบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มเย็นใจ บางแห่งตั้งพระประธานในที่สงัด ใครที่มีปัญหาทุกข์ร้อน ลองได้นั่งทำความสงบก็คงพบความสันติได้ไม่ยากนัก

วัดบางแห่งจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเช้าเย็นทุกวัน ขึ้นกับว่าใครสะดวกหรือว่างตอนไหน บางแห่งยินดีเลื่อนเวลาทำวัตรจนดึกดื่น เพื่อที่ว่าคนไทยที่เลิกงานดึกจะได้แวะเวียนมาสวดมนต์ได้หลังเลิกงาน นับเป็นความเอื้อเฟื้อของพระสงฆ์ธรรมทูตประการหนึ่ง

บางแห่งมีจัดกิจกรรมพิเศษ จัดหลักสูตรถือศีลห้าศีลแปด นิมนต์ครูบาอาจารย์จากประเทศไทยเพื่อนำภาวนา สร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาจิตใจ ทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น เพื่อที่ชาวไทยต่างแดนจะได้กลับสู่บ้านที่แท้จริงในใจได้ หากทำได้ดังนี้แม้อยู่ต่างแดนก็ยังสามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์

วัดป่าอนาลโย เยอรมนี

นอกจากวัดช่วยทำให้ญาติโยมอบอุ่นประหนึ่งอยู่บ้านเกิดแล้ว ขณะเดียวกันฆราวาสต่างแดนก็ให้การเลี้ยงดูอุปัฏฐากพระตามกำลังศรัทธาเป็นอย่างดี พระเองก็ได้ทำหน้าที่ที่พึงทำ รู้สึกว่าสมณเพศของตนเป็นประโยชน์ มีคุณค่า มีความสำคัญในสังคม

ด้วยเหตุนี้วัดไทยในต่างแดนจึงเป็นภาพตัวแทนของชุมชนสังฆะที่บริบูรณ์ ความสัมพันธ์เช่นนี้กำลังเติบโตในทุกวัน ไม่แน่ว่าอีกไม่นานนัก พุทธธรรมอาจเบ่งบานเผื่อแผ่ไปยังชุมชนพื้นถิ่นก็เป็นได้

ดังที่ผมได้เห็นภาพตัวอย่างวัดแห่งหนึ่งในเยอรมันเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ฝรั่งชายหญิงจำนวนหนึ่งร่วมเวียนเทียนกับชาวพุทธไทย เมื่อเวียนครบสามรอบ เขาและหล่อนจึงยกมือประนมขึ้นท่วมหัว ตั้งจิตอนุโมทนา บ่นพึมพำได้ความว่า “สาธุๆ”


ภาพประกอบ

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

ผู้เขียน: เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

Backstage writer, Urban sketcher