งานเสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม”

เครือข่ายพุทธิกา 11 มิถุนายน 2020

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาและภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมรับชมและรับฟังงานเสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม” ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

…จากปรากฏการณ์การช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงวิกฤตโควิด-19 เราจะทำอย่างไรไม่ให้กระแสนี้จางหาย จะต่อยอดความเกื้อกูลสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร ..

ร่วมเสวนาโดย
– พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
– คุณอภิญญา จารุวัฒนชัยกุล เจ้าหน้าที่โครงการคลองเตยดีจัง
– คุณสืบศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์ เจ้าของร้านมาราธอน ข้าวหมูทอด
– คุณเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
– คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ จากชุมชนวัดโพธิ์เรียง
ดำเนินรายการโดย คุณจิรา บุญประสพ

และช่วงสัมภาษณ์พิเศษ คุณชฎาพร รัตนากร อดีตดาราดังที่แบ่งปันรายได้จากการขายข้าวกล่องช่วงโควิด-19 ช่วยเหลือโรงพยาบาลและชุมชน

ท่านสามารถรับชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ในหน้าเพจ
FB : มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา https://www.facebook.com/BuddhikaNetwork
FB : พุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา https://www.facebook.com/boonvolunteer
และ FB : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ThaiHealth
https://www.facebook.com/thaihealth


กำหนดการ

งานเสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม”
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ลานสาละ ชั้น 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.00 น. ลงทะเบียน

13.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ

13.45 น. นำเสนอคลิปโครงการ“ปันกันอิ่ม”

13.50 น. พิธีกรกล่าวแนะนำโครงการปันกันอิ่ม

14.00 น. เสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา
1. พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
2. คุณเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
3. คุณอภิญญา จารุวัฒนชัยกุล เจ้าหน้าที่โครงการคลองเตยดีจัง
4. คุณสืบศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์ ร้านมาราธอนข้าวหมูทอด
5. คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ กรรมการชุมชนวัดโพธิ์เรียง

ผู้ดำเนินรายการ
คุณจิรา บุญประสพ ผู้ผลิตรายการและโปรดิวเซอร์ บ.พอดี ครีเอทีฟ

15.30 น. พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ “เมื่อวิกฤตโควิด เปิดโอกาสในการเป็นผู้ให้” กับอดีตนางเอกคนดัง คุณดา – ชฎาพร รัตนากร

16.00 น. กล่าวขอบคุณและปิดงาน โดยคุณวีระพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา