รับสมัคร: อาสาทาสีอาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

เครือข่ายพุทธิกา 10 กันยายน 2019

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดรับสมัคร “อาสาทาสีอาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา”


• ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ แล้วนำงบประมาณส่วนนี้ไปดูแลรักษาผู้ป่วยปีละกว่า 100,000 คน

• ทำงานวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 08.30–16.30 น.

• รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กันยายน 2562

• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครกิจกรรมได้ที่ https://www.jitarsabank.com/job/detail/5869

#ฉลาดทำบุญ #พุทธิกา #ธรรมะเปลี่ยนชีวิต #ชีวิตเปลี่ยนสังคม