เชิญร่วมทำบุญหลังออกพรรษา

เครือข่ายพุทธิกา 24 ตุลาคม 2019

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ขอเชิญร่วมทำบุญหลังออกพรรษา

ด้วยการบริจาคสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน สำหรับแจกจ่ายไปยังวัด โรงเรียน โรงพยาบาล และอื่นๆ เนื่องจากยังมีหน่วยงานที่ต้องการหนังสือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกจำนวนมาก


วิธีร่วมทำบุญสมทบพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน

1. ดูรายชื่อและราคาสมทบพิมพ์หนังสือที่ budnet.org/budnetbook

2. โอนเงินมาที่
• ชื่อบัญชี มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์
• บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 157-1-31863-4

3. แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุข้อมูลดังนี้
• ชื่อ-นามสกุล
• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
• อีเมล (หรือที่อยู่) สำหรับจัดส่งสำเนาใบเสร็จ
• ระบุชื่อหนังสือ / จำนวนเล่มที่ต้องการบริจาคสมทบพิมพ์

4. กรณีที่ท่านต้องการรับหนังสือไปอ่านหรือส่งต่อด้วยตัวเอง โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
• ชื่อหนังสือ / จำนวนเล่มที่ต้องการ
• ที่อยู่จัดส่ง

5. ส่งข้อมูลมาตามช่องทางที่ท่านสะดวกดังนี้
• E-mail: b_netmail@yahoo.com หรือ budnet2500@gmail.com
• LINE ID: 0989063488
• โทรสาร: 02-882-5043

6. ติดต่อสอบถามได้ที่
• โทรศัพท์: 098-906-3488, 081-6587241
• LINE ID: 0989063488