ฉลาดทำบุญ: เปิดรับอาสาสมัคร

เครือข่ายพุทธิกา 11 มกราคม 2019

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับอาสาสมัครดังนี้

• อาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

• อาสาพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ

• อาสาศิลปะเด็ก


รับสมัครวันที่ 15-31 มกราคม 2562

ผู้สนใจโปรดคลิกดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อกิจกรรมด้านบน


ภาพประกอบเนื้อหา: Designed by Rawpixel.com