ข้อ 1

ขอให้คุณลองหลับตา แล้วนึกทบทวนว่า มีเหตุการณ์อะไรที่มีผลกับความรู้สึกของคุณ
ไม่ว่าจะเกิดครั้งเดียว หรือเกิดขึ้นบ่อยๆ โดยเลือกมาสักเหตุการณ์หนึ่ง
ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อย