อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา) รุ่นที่ 32

ปิดรับสมัคร

Date

24 กันยายน 2022

Time

ปฐมนิเทศวันที่ 24 กันยายน และปฏิบัติงานวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

Place

สถาบันประสาทวิทยา

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

*** กิจกรรมนี้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ***