อาสาศิลปะเด็ก

ปิดรับสมัคร

Date

2 พฤษภาคม 2019

Time

ปฐมนิเทศและอบรมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 (ระยะเวลาการทำงานรวม 4 เดือน)

Place

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา เปิดรับ อาสาศิลปะเด็ก ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (10 คน) และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (15 คน)

อาสาสมัครศิลปะเด็ก

คือ อาสาสมัครที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็ก  เพราะการมาโรงพยาบาล เด็กอาจจะมีความรู้สึกกลัว เครียด กังวลใจ หรือมีความเจ็บปวดจากการทำหัตถการบางอย่าง เช่น การฉีดยา เจาะเลือด หรือเจาะหลัง ทำให้เด็กรู้สึกกลัว  และการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งใช้เวลานานเป็นวันๆ ต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้า เพื่อมาให้ทันเวลาตรวจ ทำให้บางครั้งเด็กไม่อยากมา หรือเกิดความเครียดในการมาโรงพยาบาล

จากการทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับเด็กพบว่า เด็กรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มีสมาธิ จดจ่ออยู่กับงานศิลปะตรงหน้า รวมถึงในระหว่างที่ทำกิจกรรมยังเป็นการช่วยดึงความเจ็บปวดทางกายที่เกิดขึ้น  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วศิลปะสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากกว่านั้น คือ นอกจากช่วยเยียวยาจิตใจแล้ว ยังสามารถเป็นช่องทางสื่อสารเพื่อให้เข้าใจผู้ป่วยได้มากขึ้นอีกด้วย

บทบาทหน้าที่

ทำกิจกรรมศิลปะกับผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษา

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

  • อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน
  • สามารถเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้ง และคอร์สเสริมทักษะอาสาสมัคร 1 ครั้ง

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดเขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ


1. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รับอาสา 10 คน จัดกิจกรรมศิลปะให้กับผู้ป่วยเด็ก

วัน-เวลาทำกิจกรรม : ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 09.00-12.00 น.

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2562 (รวม 4 เดือน)

ปฐมนิเทศ และอบรม : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง

คอร์สเสริมทักษะอาสาสมัคร 1 ครั้ง


2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รับอาสา 15 คน จัดกิจกรรมศิลปะให้กับผู้ป่วยเด็ก

วัน-เวลาทำกิจกรรม : วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 9.00-15.00 น. (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก) นอกจากนี้สำหรับที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานอาสาแบบเต็มวัน หรือทำแบบครึ่งวันก็ได้ (ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 12.00-15.00 น.)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2562  (รวม 4 เดือน)

ปฐมนิเทศ และอบรม : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง

คอร์สเสริมทักษะอาสาสมัคร 1 ครั้ง


สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

  • แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็น”อาสาสมัครศิลปะเด็ก”
  • ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา
  • มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย
  • เลือกอาสาโรงพยาบาลใด และวัน เวลาที่ทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ pornmongkol@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศิริพร ฉัตรหิรัญมงคล  โทรศัพท์ 089-670-4059