อาสาศิลปะเด็ก

ปิดรับสมัคร

Date

11 มีนาคม 2019

Time

ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 11 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2562 (รวม 4 เดือน)

Place

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับสมัคร อาสาศิลปะเด็ก

อาสาสมัครศิลปะเด็ก

คือ อาสาสมัครที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็ก  เพราะการมาโรงพยาบาล เด็กอาจจะมีความรู้สึกกลัว เครียด กังวลใจ หรือมีความเจ็บปวดจากการทำหัตถการบางอย่าง เช่น การฉีดยา เจาะเลือด หรือเจาะหลัง ทำให้เด็กรู้สึกกลัว และการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งใช้เวลานานเป็นวันๆ ต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้า เพื่อมาให้ทันเวลาตรวจ ทำให้บางครั้งเด็กไม่อยากมา หรือเกิดความเครียดในการมาโรงพยาบาล

จากการทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับเด็กพบว่า เด็กรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มีสมาธิ จดจ่ออยู่กับงานศิลปะตรงหน้า รวมถึงในระหว่างที่ทำกิจกรรมยังเป็นการช่วยดึงความเจ็บปวดทางกายที่เกิดขึ้น  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วศิลปะสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากกว่านั้น คือ นอกจากช่วยเยียวยาจิตใจแล้ว ยังสามารถเป็นช่องทางสื่อสารเพื่อให้เข้าใจผู้ป่วยได้มากขึ้นอีกด้วย

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

วัน-เวลาทำกิจกรรม

อาสาสมัครทำกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-15.00 น. (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)

ระยะเวลาการทำกิจกรรม

วันที่ 11 มีนาคม  – วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (รวม 4 เดือน)

สถานที่ทำกิจกรรม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จำนวนอาสาที่เปิดรับ

15 คน

ปฐมนิเทศ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

อบรม

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-18.00 น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เดือนละ 1 ครั้ง

คอร์สเสริมทักษะอาสาสมัคร

1 ครั้ง

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน*** 


สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 • แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย
 • ความเข้าใจต่อการเป็นอาสาสมัคร
 • มุมมองเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความตาย
 • เลือกวันที่สะดวกในการทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศิริพร  ฉัตรหิรัญมงคล

โทรศัพท์ 089-670-4059


คุณสมบัติอาสาสมัคร

 1. บุคลิกร่าเริง แจ่มใส มีความอดทน ใจเย็น อ่อนโยน
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารที่ดี สามารถปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติได้ดี
 3. แต่งกายสุภาพ เหมาะสม ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะเป็นสถานที่ราชการ
 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
 5. มีภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ หรือเคยเป็นโรคสุกใสมาแล้ว
 6. ผ่านการทำความเข้าใจในการเป็นอาสาสมัคร และผ่านการอบรมจากโครงการฯ แล้ว

ข้อห้าม / ข้อควรระวัง

 1. การทำกิจกรรมกับเด็กให้เราสังเกตว่าเด็กชอบอะไร เช่น ชอบให้เล่นด้วย ทำศิลปะ สอนการบ้าน อย่ายัดเยียดในสิ่งที่เราชอบให้กับเด็ก เพราะบางทีเด็กอาจจะเกรงใจไม่กล้าบอก ให้เราเน้นการเป็นเพื่อน หรือความสุขของเด็กเป็นหลัก
 2. อุปกรณ์ต้องระวังเรื่องสิ่งของมีคม หรือชิ้นเล็กเกินไป เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้
 3. ห้ามถ่ายรูป ไม่ว่าจากกล้อง หรือมือถือ ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย
 4. ไม่ควรให้ของ ขนม หรือเงิน เพราะจะมีกรณีที่คนนี้ได้ คนนี้ไม่ได้ ถ้าจะมีการให้จะให้บริจาคกับส่วนกลางเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้เล่น ยกเว้นสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาสา ที่สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้ (กรณีให้ของ/เงิน สามารถติดต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาล) ส่วนหนึ่งเป็นการปกป้องตัวอาสาสมัครเอง กรณีมีการเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากผู้ป่วย หรือญาติ
 5. การพาคนอื่น หรือชวนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครเข้าไปในวอร์ด
 6. กรณีไม่สบาย หรือเป็นหวัด ให้งดการมาทำกิจกรรมกับเด็ก เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจจะติดเชื้อจากอาสาสมัครได้ง่าย