อาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ปิดรับสมัคร

Date

20 กุมภาพันธ์ 2019

Time

ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 (รวม 3 เดือน)

Place

สถาบันประสาทวิทยา

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ขอบเขตของงานอาสา

อาสาสมัครจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่สถาบันประสาทวิทยาตามจุดต่างๆ อาทิ

 • จุดลงทะเบียนทำประวัติสำหรับคนไข้ใหม่
 • ให้คำแนะนำคนไข้เก่า (พบแพทย์ตามนัด และ มาตรวจรักษาจากอาการเจ็บป่วย)
 • จุดวัดความดัน
 • จุดเจาะเลือด
 • ห้อง X-Ray
 • อำนวยความสะดวกผู้ป่วยที่ไปยังสถานที่ตรวจรักษาตามที่แพทย์สั่ง

รายละเอียดการทำงานอาสา

 • ระยะเวลาปฏิบัติการอาสาสมัคร 3 เดือน (ต่อเนื่องกัน)
 • เวลาปฏิบัติการอาสาสมัคร ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ตั้งแต่ 07.00 – 12.00 น.
 • อาสาสมัครทำงานสัปดาห์ละ 1 ครั้งตามวันที่กำหนด

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามลำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

จำนวนอาสาที่รับ

50 คน

บทบาทหน้าที่อาสา

เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ เป็นเพื่อนผู้ป่วยพาไปจุดรับการรักษาตามที่แพทย์สั่ง เป็นต้น

วัน-เวลาทำกิจกรรม

วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 12.00 น. (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 3 วันตามสะดวก)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันที่ 30 เมษายน 2562 (รวม 3 เดือน)

ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เดือนละ 1 ครั้ง

อบรมเสริมทักษะอาสาสมัคร

1 ครั้ง

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน*** 


สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 • แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”
 • ความเข้าใจต่อการเป็นอาสาสมัคร
 • มุมมองเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยและความตาย
 • เลือกวันที่สะดวกทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ อีเมล์ : boonvolunteer@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 11 หรือ โทรศัพท์มือถือ 08-5917-7212


คุณสมบัติอาสาสมัคร

 1. บุคลิกร่าเริง แจ่มใสมีความอดทน ใจเย็น อ่อนโยน
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารที่ดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติได้ดี
 3. แต่งกายสุภาพ เหมาะสม สวมรองเท้าหุ้มส้นเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ (ไม่สวมรองเท้าแตะ)
 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
 5. ลักษณะกิจกรรมที่เน้นการบริการด้วยความรักความเมตตา เห็นผู้ป่วยเป็นเพื่อน เป็นญาติของเรา งดเว้นการให้สิ่งของหรือเงิน
 6. ผ่านการทำความเข้าใจในการเป็นอาสาสมัคร และผ่านการอบรมจากโครงการฯ แล้ว

หมายเหตุ

สิ่งที่โครงการฯ คาดหวังให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ คือ ความสุขจากการให้ การทำบุญรูปแบบใหม่ คนป่วยได้รับความสะดวกขึ้น แบ่งเบาภาระของบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา และอาสาสมัครเกิดการเรียนรู้ เข้าใจโลกและชีวิต (ความเจ็บป่วย/ความตาย นำไปสู่การลด ละ ปล่อยวางในที่สุด)

ข้อห้าม / ข้อควรระวัง

 1. ห้ามถ่ายรูป ไม่ว่าจากกล้อง หรือโทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้ป่วย
 2. ไม่ควรให้สิ่งของ ขนม หรือเงิน เพราะจะเกิดกรณีที่คนนี้ได้ คนนี้ไม่ได้ หากต้องการบริจาคให้บริจาคกับส่วนกลาง ยกเว้นสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาสา ที่สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้ (กรณีให้ของ/เงิน สามารถติดต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาล) เพื่อเป็นการปกป้องตัวอาสาสมัครเองหากมีการเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากผู้ป่วยหรือญาติ
 3. ไม่พาผู้อื่น หรือชวนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครและยังไม่ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมอาสา
 4. กรณีไม่สบาย หรือเป็นหวัด ให้งดมาปฏิบัติการอาสา เพราะผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย