ปลุกสติ ออนไลน์ (รุ่น 2)

ปิดรับสมัคร

Date

1 ตุลาคม 2018

Time

6.00 น. และ 19.00 น.

Place

เรียนรู้ผ่านทาง Facebook Group

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปลุกสติ ออนไลน์

โครงการ “ปลุกสติ ออนไลน์” หรือ Mindfulness Online by Buddhika Network (MOBB) เป็นโครงการนำร่องโดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ที่ต้องการสร้างสรรค์คอร์สปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบที่เป็นการฝึกการเจริญสติในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้คนยุคปัจจุบันที่มีชีวิตเร่งรีบ มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและการเดินทางแต่เห็นความสำคัญและสนใจที่จะฝึกปฏิบัติธรรม

ปลุกสติ ออนไลน์ รุ่น 2 : ตื่นรู้เบิกบานจันทร์ถึงอาทิตย์

  • คอร์สปฏิบัติธรรมออนไลน์ ที่ผู้เรียนไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องลางาน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  • เรียนรู้ผ่าน Facebook Group
  • แนะนำการปฏิบัติ โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
  • เริ่มปฏิบัติ(ธรรม) รุ่น 2 วันที่ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร 

  1. ระยะเวลาการรับสมัคร คือ วันที่ 10-16 กันยายน 2561
  2. ลงทะเบียนสมัครได้ ที่นี่
  3. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับข้อความเพื่อยืนยันการสมัครพร้อม link วิธีการเข้าร่วมกลุ่ม “ปลุกสติ ออนไลน์” รุ่น 2

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail: ibudnet@gmail.com

กิจกรรมโดย

เครือข่ายพุทธิกา