อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) รุ่นที่ 6

เปิดรับสมัคร

Date

27 กรกฎาคม 2024

Time

08.30 – 15.00 น.

Place

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการฉลาดทำบุญ เติมสุขได้ทุกวัน

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 16-50 ปี ไม่จำกัดเพศ

 

อบรมและปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

เวลา 08.30 – 15.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาปฏิบัติงานอาสา

วันที่ 1–31 สิงหาคม 2567

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วัน-เวลาปฏิบัติงานอาสา

วันจันทร์ และ วันอังคาร

(เลือกวันปฏิบัติงานได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อเดือน)

  • เวลา 07.00 – 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.  สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2567

 

ประกาศรายชื่ออาสาที่ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ทางเพจพุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา, เพจมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา, Line Official ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code • หรือคลิก https://bit.ly/3KudQXc • แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

(ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.)

  • คุณณิชพัณณ์ (ผิน) โทร. 094-351-9333
  • คุณภารดี (จี) โทร. 098-254-6241