อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา) รุ่นที่ 38

ผู้สมัครเต็มแล้ว

Date

25 มีนาคม 2023

Time

ปฐมนิเทศ 25 มีนาคม เวลา 08.30-16.00 น. และปฏิบัติงาน 1-30 เมษายน

Place

สถาบันประสาทวิทยา

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

[ ปิดรับแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ]

โครงการฉลาดทำบุญเพื่อฟื้นฟูจิตสำนึกใหม่

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันประสาทวิทยา

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

 

จำนวนอาสาสมัคร

40 คน

 

วัน-เวลาปฏิบัติงาน

  • วันจันทร์ – ศุกร์  (เลือกวันปฏิบัติงานได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อเดือน)
  • เวลา 07.00 – 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.  สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 30 เมษายน 2566

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ https://bit.ly/3KudQXc หรือกดลิงก์สมัครได้ทาง Line Official ของโครงการฉลาดทำบุญ

 

วันปิดรับสมัคร

17 มีนาคม 2566 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน (เวลา 08.00 – 17.00 น.) 

  • คุณลอออร (ปุ๊ก) โทร 084-427-2216
  • คุณมนัสวี (หมู)  โทร 089-766-3240
  • คุณพนัชกร (หมวย) โทร 081-732-5548