อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา) รุ่นที่ 44

ปิดรับสมัคร

Date

23 กันยายน 2023

Time

ปฐมนิเทศ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. และปฏิบัติงาน 1-31 ตุลาคม 2566

Place

สถาบันประสาทวิทยา

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการฉลาดทำบุญเพื่อฟื้นฟูจิตสำนึกใหม่

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

 

อบรมและปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาปฏิบัติงานอาสา

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วัน-เวลาปฏิบัติงานอาสา

วันจันทร์ – ศุกร์

(เลือกวันปฏิบัติงานได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อเดือน)

  • เวลา 07.00 – 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.  สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1-7 กันยายน 2566

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code • หรือคลิก https://bit.ly/3KudQXc • หรือเข้าไปกดลิงก์สมัครทาง Line Official ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

(ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.)

  • คุณลอออร (ปุ๊ก) โทร 084-427-2216
  • คุณมนัสวี (หมู)  โทร 089-766-3240
  • คุณพนัชกร (หมวย) โทร 081-732-5548