อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.สงฆ์) รุ่นที่ 1

ผู้สมัครเต็มแล้ว

Date

25 มีนาคม 2023

Time

ปฐมนิเทศ 25 มีนาคม เวลา 08.30-16.00 น. และปฏิบัติงาน 1-30 เมษายน

Place

โรงพยาบาลสงฆ์

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

[ ปิดรับแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ]

โครงการฉลาดทำบุญเพื่อฟื้นฟูจิตสำนึกใหม่

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลสงฆ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลสงฆ์

 

จำนวนอาสาสมัคร

6 คน (เพศชาย)

 

วัน-เวลาปฏิบัติงาน

  • วันจันทร์ และ วันศุกร์  (เลือกวันปฏิบัติงานได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อเดือน)
  • เวลา 07.00 – 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.  สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 30 เมษายน 2566

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ https://bit.ly/3KudQXc หรือกดลิงก์สมัครได้ทาง Line Official ของโครงการฉลาดทำบุญ

 

วันปิดรับสมัคร

17 มีนาคม 2566 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน (เวลา 08.30 – 17.00 น.) 

  • คุณพนิตานันท์ (องุ่น) โทร. 097-325-1253
  • คุณพรทิพย์ (มิก) โทร. 085-917-7212