อาสาวัยอิสระ (สถาบันประสาทวิทยา) รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัคร

Date

27 กรกฎาคม 2024

Time

8.30-15.00 น.

Place

สถาบันประสาทวิทยา

Price

โครงการฉลาดทำบุญ เติมสุขได้ทุกวัน

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร “อาสาวัยอิสระ” เพื่อเป็นอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 51-70 ปี ไม่จำกัดเพศ

สุขภาพแข็งแรง ดูแลตัวเองได้ดี

 

อบรมและปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

เวลา 08.30 – 15.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาปฏิบัติงานอาสา

วันที่ 1–31 สิงหาคม 2567

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วัน-เวลาปฏิบัติงานอาสา

ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 07.00 – 10.00 น. 

  • ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 10.00 – 11.00 น. 

  • สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2567

 

ประกาศรายชื่ออาสาที่ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ทางเพจพุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา, เพจมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา, Line Official ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code • หรือคลิก https://shorturl.at/AMU56 • แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

(ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.)

  • คุณณิชพัณณ์ (ผิน) โทร. 094-351-9333
  • คุณภารดี (จี) โทร. 098-254-6241