อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.ตากสิน) รุ่นที่ 5

ปิดรับสมัคร

Date

23 กันยายน 2023

Time

ปฐมนิเทศ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. และปฏิบัติงาน 1-31 ตุลาคม 2566

Place

โรงพยาบาลตากสิน

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการฉลาดทำบุญเพื่อฟื้นฟูจิตสำนึกใหม่

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลตากสิน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

 

อบรมและปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาปฏิบัติงานอาสา

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วัน-เวลาปฏิบัติงานอาสา

วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี

(เลือกวันปฏิบัติงานได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อเดือน)

  • เวลา 07.00 – 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.  สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1-7 กันยายน 2566

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code • หรือคลิก https://bit.ly/3KudQXc • หรือเข้าไปกดลิงก์สมัครทาง Line Official ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

(ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.)

  • คุณพนิตานันท์ (องุ่น) โทร. 097-325-1253
  • คุณพรทิพย์ (มิก) โทร. 085-917-7212