ความเงียบ

Noble Silence: ความเงียบ อันประเสริฐ

นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ 9 กุมภาพันธ์ 2014

บ่ายวันฤดูหนาว แดดสวย ฟ้าใส ตราบเท่าที่ยังมีแรงลมโบกพัดให้กิ่งไม้ใบไม้บนเรือนยอดเคลื่อนเข้าหากัน นั่นยังมีเสียงลม เสียงใบไม้สีกันเป็นเพื่อน แต่เมื่อลมสงบ สวนเล็กๆ ริมบึงจึงกลับสู่ความเงียบงัน … “เงียบ

next

End of content

No more pages to load