คำวิจารณ์

ในเส้นทาง: เสียงวิจารณ์ภายใน

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 15 กุมภาพันธ์ 2015

สมชัย  อายุราว ๔๐ ปี ผ่านชีวิตและความสัมพันธ์แบบลุ่มๆ ดอนๆ  ทุกครั้งที่กำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับคนพิเศษ เมื่อมีเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้น สมชัยก็จะเลือกถอนตัวออกมา และสุดท้ายความสัมพันธ์ก

next

End of content

No more pages to load