ชาติหน้า

เมื่อโลกนี้แยกขาดจากโลกหน้า

พระไพศาล วิสาโล 30 มีนาคม 2003

นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา มีความพยายามในหมู่ชาวพุทธชั้นนำที่จะทำให้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าได้กับสังคมสมัยใหม่  ผลตามมาก็คือพุทธศาสนาหลังจากนั้นมีแนวโน้มที่จะเน้นประโยชน์ในโลกนี้ อาทิ ก

next

End of content

No more pages to load