ช่วยเหลือเกื้อกูล

พุทธศาสนาเพื่อใคร?

ซังเซม โซสัง 15 พฤศจิกายน 2015

ช่วงนี้มีกระแส “ศาสนาประจำชาติ” เกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นเช่นนี้ทุกคราเมื่อมีการเขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่ ซ้ำยังมีกระแสการใช้ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” กับผู้ที่รุกรานพุทธศาสนา (ตามความเชื่อที่ว่าเป็นความขัดแย้งระ

โลกทั้งผองพี่น้องกัน

พระไพศาล วิสาโล 1 กุมภาพันธ์ 2004

พุทธศาสนาไม่เพียงมองว่าสรรพชีวิตในโลกล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น  หากยังเห็นว่าสรรพชีวิตล้วนมีความเกี่ยวดองกันในฐานะญาติมิตร อย่างน้อยก็ในอดีต  ดังมีพุทธพจน์ตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายใน

next

End of content

No more pages to load