ธรรม

ความเชื่อ

นาม ไร้นาม 2 เมษายน 2017

คล้ายได้ยินใครสักคนบอกว่า ชีวิตของเรา มีความจริง ความเห็น และความเชื่อ ประกอบอยู่ในความคิดความรู้สึกของเรา  การกระทำ การตัดสินใจใดใดของเรา ล้วนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสิ่งนี้  เราสง

ผู้ใหม่

นาม ไร้นาม 29 มีนาคม 2017

ยามที่เราเป็นผู้ใหม่ในสถานที่ใดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาใหม่ ชุมชนใหม่ บ้านใหม่ ที่ทำงานใหม่ หรือกระทั่งกลุ่มคนใหม่ที่เราพบ ธรรมชาติของมนุษย์ เราจะวางตัวอย่างเป็นผู้ใหม่  เราอาจจะพูดน้อย ฟังมาก เร

เปลี่ยนศัตรูเป็นอาจารย์

พระไพศาล วิสาโล 17 มกราคม 2010

ทุกเช้าหลังจากการออกกำลังกาย อาจารย์จะชวนผู้ปฏิบัติธรรมออกไปเดินจงกรมรอบที่พัก โดยให้มีสติอยู่กับการเดิน คือรู้กายเมื่อเคลื่อนไหว และรู้ใจหากเผลอคิดฟุ้งซ่าน  อาจารย์จะให้สัญญาณหยุดเดินเป็นระยะๆ  ระหว่

มรดกของท่านพุทธทาสภิกขุ

พระไพศาล วิสาโล 21 พฤษภาคม 2006

ด้วยวุฒิการศึกษาเพียงชั้น ม.๓ นักธรรมเอก และเปรียญธรรม ๓ ประโยค  พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ ภิกษุหนุ่มวัย ๒๖ ปี ได้ริเริ่มทำสิ่งซึ่งต่อมาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของพุทธศาสนาในประเทศไทย  ในทางรูปธรร

ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ

ปรีดา เรืองวิชาธร 22 ตุลาคม 2005

ทุกวันนี้ถึงแม้เรากำลังเผชิญโรคร้ายที่น่ากลัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเอดส์ มะเร็ง ไข้หวัดนก หรือโรคติดเชื้อจากสัตว์ก็ตาม แต่โรคร้ายที่ร้ายแรงกว่าโรคที่กล่าวมาซึ่งแพร่ระบาดลุกลามไปทุกสังคมแล้วก็คือ โรคทางจิ

ธรรมและวินัยสำหรับชาวพุทธยุคบริโภคนิยม

พระไพศาล วิสาโล 16 กุมภาพันธ์ 2003

ทุกวันนี้ ศีล ๕ เห็นจะไม่เพียงพอเสียแล้วที่จะเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีการเบียดเบียนที่ซับซ้อนและหลากรูปแบบที่ศีล ๕ คลุมไปไม่ถึง  ทางออกประการหนึ่งท

“โลก” กับ “ธรรม” แยกจากกันไม่ได้

พระไพศาล วิสาโล 8 กันยายน 2001

พุทธศาสนาแต่ดั้งเดิมนั้น ไม่ว่าจะโดยหลักธรรมหรือโดยประเพณี ไม่ได้แยกสิ่งที่เรียกว่า “โลก” กับ “ธรรม” ออกจากกันอย่างชัดเจน  หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่เรื่องทำจิตให้พ้นทุกข์อ

next

End of content

No more pages to load