พระครูสุนทรกิจจานุโยค

สังฆะเพื่อสังคม

พระไพศาล วิสาโล 26 มกราคม 2002

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการสงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น แทนที่จะจำกัดตัวเองอยู่กับการเทศน์การสอนและการสวดเท่านั้น  พระสงฆ์เหล่านี้จำนวนไม่น้อยทำงานสงเคราะห์ชุมชนด้วย

next

End of content

No more pages to load