โคลนนิ่ง

เราคือ “เหยื่อ” หรือ “ผู้บริโภค”

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 26 พฤษภาคม 2002

สมมุติว่าคุณหรือคนที่คุณรักล้มป่วยด้วยไตวาย และต้องการการเปลี่ยนไต หากไม่เช่นนั้นก็อาจตายได้  “คุณยินดีและยอมจ่ายเงินเพื่อซื้ออวัยวะไตมาทดแทนไตของคุณที่เสื่อมสภาพหรือไม่” หากว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลย

ทำชีวิตให้เป็นวัตถุ: อนุสติจากข่าวโคลนนิ่งถึงข่าวฉาวทางเพศ

อรศรี งามวิทยาพงศ์ 10 กุมภาพันธ์ 2001

ใครที่ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจะพบว่า ข่าวการแข่งขันเพื่อพัฒนาการโคลนนิ่ง กำลังคึกคักกันสุดๆ  และผู้ที่จ้องจะกระโดดมาขอร่วมวงคึกคักด้วย ก็คือนักการตลาดทั้งหลาย ที่เริ่มคิดถึงแผนการสร้างผลกำไร และก

next

End of content

No more pages to load