Acer ผลิตลูกปัดสวดมนต์ไฮเทค

จักรกริช พวงแก้ว 12 กุมภาพันธ์ 2018

บริษัทคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Acer ในประเทศไต้หวันออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ลูกปัดใช้นับจำนวนครั้งที่สวดมนต์อัตโนมัติ โดยส่งข้อมูลผ่านไปยังแอพลิเคชั่นในโซเชียลมีเดีย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีรูปร่างเหมือนกับสร้อยลูกปัดทั่วไป แต่จะมีลูกปัดอยู่หนึ่งลูกที่ถูกฝังชิปไว้ เพื่อให้สามารถนับจำนวนครั้งที่สวดมนต์และส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไปยังโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้มีสมาธิอยู่กับการสวดมนต์ ไม่ต้องคอยนับจำนวนครั้งที่ได้ท่องบทสวดไปแล้ว

แอพพลิเคชั่นนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่ให้ส่งต่อข้อมูลไปยังเพื่อนและครอบครัวได้ด้วย เพื่อให้ได้รู้ว่าเราได้ส่งต่อความรักและปรารถนาดีจากการสวดมนต์ให้กับพวกเขาเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นในการชำระเงินออนไลน์ การบริจาคเงิน และรับส่วนลดจากการใช้บริการร้านค้าในเครือข่ายของชุมชนชาวพุทธ ทั้งนี้ข่าวแจ้งว่าลูกปัดดังกล่าวมียอดในการสั่งซื้อนับหมื่นชิ้นก่อนที่จะออกจำหน่ายจริง

ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งนิยมท่องบทสวดมนต์และใช้ลูกปัดเป็นอุปกรณ์ในการช่วยนับจำนวนครั้งที่สวด  ปัจจุบันมีหลายกลุ่มที่พัฒนาและสร้างระบบการจัดการให้กับองค์กรพุทธในไต้หวัน โดยสร้างเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นต่างๆ รองรับการทำงานของกลุ่ม


ที่มา: http://www.ejinsight.com/20180130-buddhists-go-high-tech-acer-to-launch-smart-prayer-beads/

จักรกริช พวงแก้ว

ผู้เขียน: จักรกริช พวงแก้ว

ฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา