รินธรรม

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา โดยผลิตสื่อธรรมะในรูปหนังสือและสื่ออื่นๆ เน้นเนื้อหาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทรินธรรม ถูกส่งมอบเป็นของขวัญในวาระสำคัญต่างๆ เช่นงานครบรอบวันเกิด งานแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุ เป็นของที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศลศพ หรือใช้ในกิจกรรมการอบรมรูปแบบต่างๆ

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ผ่านกิจการของบริษัทรินธรรมตามช่องทาง ดังนี้

1.ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทรินธรรม เพื่อแจกเป็นของชำร่วยหรือที่ระลึกในวาระต่าง ๆ เช่น งานเกษียณอายุ งานวันเกิด งานบุญต่าง ๆ หรืองานศพ

2.แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทรินธรรมให้แก่ญาติมิตร เพื่อซื้อไปแจกเป็นของชำร่วยหรือที่ระลึกในวาระต่างๆ

3.ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการตลาด ส่งเสริมการขายสื่อธรรมะ อันจะก่อประโยชน์ด้านส่งเสริมแนวคิด และการปฎิบัติด้านเผยแพร่ และประยุกต์ธรรมเพื่อให้พุทธศาสนามีความหมายและบทบาทต่อสังคมอย่างแท้จริง