ปันกันอิ่ม

อิ่มใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ

เข้าใจแนวคิด

โครงการปันกันอิ่ม มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา มองว่าการให้ทาน การแบ่งปันหรือการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำบุญได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นต้องทำบุญที่วัด หรือกับพระเท่านั้น รวมทั้งมองเห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะด้านอาหารซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในสังคมเราจะเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีฐานะดี มีกินจนเหลือทิ้ง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนยากจนขัดสน คนด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ ต้องอดมื้อกินมื้อ หรือกินไม่พออิ่ม ขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งต้องการช่วยเหลือแบ่งปันอาหารให้เท่าที่มีกำลัง แต่ไม่รู้จะหยิบยื่นน้ำใจให้กันอย่างไร

โครงการปันกันอิ่ม จึงถือกำเนิดขึ้นโดยเปิด “ช่องทาง” การแบ่งปันร่วมกับร้านอาหารเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งทำได้ง่ายตามกำลังและโอกาส มีร้านอาหารเป็นสะพานบุญ เชื่อมระหว่างผู้ให้และผู้รับ โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน แต่แบ่งปันให้กันได้ เกิดเป็นความสุขใจกันทุกคน ดังคำขวัญโครงการว่า “อิ่มใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ”

เป้าหมายระยะยาวของโครงการ

คาดหวังว่า จะมีร้านอาหารแบ่งปันลักษณะนี้เพิ่มจำนวนขึ้น กระจายตัวไปทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เป็นช่องทางให้คนได้ทำบุญ เป็นโอกาสให้เกิดการแบ่งปัน จากคนมีไปยังคนไม่มีหรือมีน้อย และเป็นตัวอย่างรูปธรรมของสวัสดิการภาคประชาชนที่เริ่มต้นจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน